Barcelona

Nou Barris

Notícia

Volem que les línies de bus 80, 81, 82 i 83 tornin a TMB


L’any 1988 Transports Lydia es va fer càrrec de les línies de TMB: 77 (Pl.Virrei Amat -Torre Baró) i 93 (Ciutat Meridiana-Torre Baró). El 1990 Transports Lydia va posar en funcionament la línia: Via Julia - Ciutat Meridiana i el 1999 es va prolongar esdevenint la línia 81 Llucmajor-Vallbona. El 2005 va posar en funcionament la línia 80: Llucmajor-Vallbona (per Via Julia) tot complementant la 81.

El 2010 totes les línies de Transports Lydia a Nou Barris son traspassades a TMB com a gestors, i TMB va contractar a Sagalés per a la seva explotació. Es tractava d'un nou model en que l'empresa pública facilitava els vehicles i fixava les condicions del servei i l'empresa privada portava la gestió de les operacions diaries. Aquesta subcontractació en principi era de cinc anys ampliables a tres més. Actualment les línies 80, 81, 82 i 83 operen sota Sagales sota la marca BUS NOU BARRIS. Son les úniques línies urbanes al Districte de Nou Barris no operades per TMB. 

Hi ha moltes queixes pel servei que Bus Nou Barris dona als seus usuaris a causa de freqüents averies que afecten el seu funcionament i les persones treballadores de Bus Nou Barris treballen tot i fer-ho en línies que formen part de la xarxa de mobilitat del Districte, tene pitjors condicions laborals que els de la resta de línies, de TMB.

Per això Esquerra ha entrat un PREC al proper Ple de Districte en que es demana que el Govern insti a Transports de Barcelona, a Transports
Metropolitans de Barcelona, a l’Ajuntament de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a retornar la gestió i la prestació del servei de Bus de Nou Barris (línies 80, 81, 82 i 83) a Transports de Barcelona; tot subrogant a les persones treballadores de Sagalés que ho desitgin amb les mateixes condicions de conveni col•lectiu que té la plantilla de Transports de Barcelona.