Barcelona

Nou Barris

Notícia

Programa de Rehabilitació de Finques d’Alta Complexitat


El Plenari de Nou Barris del dia 12 de desembre de 2019 va aprovar per unanimitat una proposició del nostre Grup que feia referència a l’extensió del programa de Rehabilitació de Finques d’Alta Complexitat a altres barris del Districte i a la fixació d’una dotació pressupostària per al 2020 de 3 milions d’euros en aquest concepte.

Un any després volem saber que s'ha fet. Per això hem fet una proposició de Seguiment que es debatrà al proper Ple de Districte.