Barcelona

Grup municipal

Notícia

Ofensiva d’Esquerra per acabar amb la bretxa salarial de gènere a totes les empreses i organismes municipals


El grup republicà fa costat als treballadors i treballadores dels Serveis Socials i a les seves reclamacions i exigeix al govern de la ciutat que es reuneixi amb els seus representants sindicals

Esquerra Republicana s’ha mostrat decidida avui a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports a detectar si existeix bretxa salarial de gènere a les empreses i organismes municipals, i, si s’escau, erradicar-la amb les mesures correctores necessàries. Així ho plantejava la proposició defensada per la regidora Elisenda Alamany i que ha estat aprovada per unanimitat al consistori.
“La bretxa salarial de gènere és avui encara una realitat”, ha recordat Alamany, citant les últimes dades disponibles de l'Institut Nacional d'Estadística, que xifra la diferència de sou entre els dos gèneres a Catalunya en un 23%.

En el cas de l’Ajuntament, Alamany ha citat les dades de l’Informe de Bretxa Salarial de Gènere del 2017 realitzat pel propi consistori. “Si bé aparentment els sous públics són iguals per a tot el personal funcionari, siguin homes o dones, els llocs més remunerats dins un mateix grup de titulació i nivell estan ocupats principalment per homes, fins i tot quan la presència femenina és superior a la masculina”, ha insistit.

El text indicava la necessitat que aquestes empreses i organismes elaborin un registre salarial, tal i com obliga la llei, per tal de detectar i capturar la bretxa salarial de gènere existent entre el seu personal. Si aquest registre detectés l’existència d’aquestes diferències salarials entre homes i dones, la proposició contempla que l’Ajuntament apliqui els elements i mesures precises per corregir-ne el biaix.

“El que proposem aquí és que s’entomi la tasca com a una iniciativa del conjunt d’entitats municipals, per donar compliment a tota la normativa en qüestió d’igualtat i perquè s’implementi com a una prioritat dels recursos humans de totes elles”, ha continuat la regidora, que ha situat com a objectiu “calcular i identificar la bretxa salarial de gènere existent, i en conseqüència, desenvolupar estratègies i mecanismes per corregir-la i prevenir-la”.

Suport d’Esquerra a les reclamacions dels treballadors dels Serveis Socials

En l’apartat de precs, els republicans han mostrat el seu suport a les reclamacions i reivindicacions laborals dels treballadors i treballadores dels Serveis Socials del consistori, que porten setmanes exigint millores en les seves condicions. La regidora Montse Benedí ha defensat la iniciativa d’Esquerra per tal que el govern municipal es reuneixi “en breu” amb els i les representants sindicals d’aquests treballadors municipals “per tal de donar resposta a les reclamacions que han públiques en les darreres setmanes i de les quals en té coneixement el govern municipal”.

Esquerra també ha criticat la manca de concreció en les dades i d’indicadors pròpiament de la ciutat de Barcelona en l’informe presentat pel govern sobre la situació de la infància a la ciutat a causa de la pandèmia, i ha demanat en forma de prec que l’Ajuntament faci majors esforços de comunicació i difusió del servei de Famílies Col·laboradores, ja que segons la regidora Marina Gassol actualment és poc conegut i poc emprat per la ciutadania. Un servei pioner a Catalunya que dona servei a famílies sense suport o xarxa familiar, majoritàriament monoparentals amb fills petits.