Barcelona

Grup municipal

Notícia

Barcelona bonificarà la tarifa dels equipaments esportius a les persones amb discapacitat a proposta d’Esquerra


A petició dels republicans, el govern es compromet a no ofegar les entitats que sustenten integrament el servei d'atenció a immigrants, estrangers i refugiats amb una bestreta del 50%

Esquerra pretén augmentar la dada de l’Observatori de Discapacitat Física que afirma que només una de cada quatre persones amb discapacitat practica algun esport. És per això que avui ha aconseguit que l’Ajuntament de Barcelona hagi aprovat per unanimitat la seva proposició que contempla la implementació d’una tarifa bonificada per als equipaments esportius municipals per a les persones amb un elevat grau de discapacitat.

“El cost d’accedir a una persona sense discapacitat a una instal·lació esportiva pot rondar els 150 euros, mentre que per a una persona amb cadira de rodes, per exemple, pot enfilar-se als 3000 euros”, ha assegurat la regidora Elisenda Alamany, que ha defensat la iniciativa republicana a la comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. “Creiem que, tal com està fent l’ICUB en diversos centres com a prova pilot, cal ampliar bonificacions a aquelles persones amb diversitat funcional amb un grau important que no son posseïdores de la targeta rosa”, ha dit Alamany.

La regidora ha detallat que les famílies amb fills amb alguna discapacitat o diversitat funcional severa pateixen “sobreesforç econòmic”. “A les despeses habituals s’ha d’afegir despesa per les hores extra de dedicació no finançades per cap administració, una despesa d’entre 18.000 i 45.000 euros l’any”, ha destacat.

“Les administracions públiques no poden desentendre’s d’aquesta situació i cal que fomentin la pràctica esportiva i els valors i avantatges que comporta”, ha continuat Alamany. Per això, la proposició també inclou una exigència al govern municipal perquè desplegui les mesures necessàries per garantir l’accés de les persones discapacitades a la totalitat de les instal·lacions municipals.

Bestreta del 50% de la subvenció a les entitats del SAIER

A la comissió, Esquerra també ha presentat un prec al govern perquè s’inclogui una bestreta del 50% de la subvenció que les entitats prestadores de servei del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) reben normalment a any vençut. Una mesura que es justifica per la situació excepcional de pandèmia, que ha provocat, segons ha explicat la regidora Eva Baró, “problemes d’estrès en la gestió de tresoreria” en aquestes entitats.

"El fet que el SAIER sigui un servei municipal és un aspecte a tenir molt present perquè significa que les entitats en qüestió presten un servei rellevant i de qualitat que li correspondria a l’Administració. No es admissible que l’Ajuntament ofegui/porti al límit a les entitats sobre les quals ha traslladat, voluntàriament, la seva propia responsabilitat i que están sostenint íntegrament el pes del SAIER" ha insistit Baró.

“Les entitats es veuen obligades a avançar les despeses, incloses les nòmines, a un any vista”, ha recalcat Baró. “L’objectiu d’aquest prec és pal·liar aquest estrès de tresoreria que pateixen aquestes entitats, sobretot les més petites, que presten un servei de qualitat ”, ha continuat.

A més, Esquerra ha preguntat sobre el calendari previst pel govern municipal per convocar els concursos per acabar amb els llocs vacants a les direccions dels equipaments culturals de la ciutat, i en quin estat es troben les mesures a les quals es va comprometre l’executiu després de l’exigència d’Esquerra en matèria d’infrahabitatge i de sobreocupació d’habitatges a la ciutat.