Barcelona

Grup municipal

Notícia

Esquerra demana transparència i rigorositat en les contractacions del Consorci de Turisme de Barcelona


Els republicans detecten una sèrie de possibles irregularitats en els comptes generals del consorci participat per l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç, corresponents al 2019, que es podrien repetir en el període 2020

En el plenari del pròxim divendres 26 de març, el consistori haurà de votar els comptes generals 2019 del Consorci de Turisme de Barcelona. En les darreres setmanes el Grup Municipal d’Esquerra Republicana ha estudiat amb detall la documentació facilitada per l’Ajuntament per tal d’auditar la seva activitat. El passat dimarts, els republicans van presentar una sèrie d’al·legacions que, a més de sol·licitar accedir a l’informe d’auditoria i als sous del Director General i Sots-director, també demanaven aclarir altres conceptes com el detall de la indemnització a un ex-alt càrrec que l’interventor marcava com a superior a l’habitual, el lloguer de la Llotja de mar, propietat de la mateixa Cambra de Comerç, per valor de 15.000€,  el pagament de factures a treballadors per serveis de fisioterapeutes, psicòlegs i també  regals per matrimonis o aniversaris contemplats al conveni col·lectiu i finalment l’existència de contractes que no han seguit la Normativa interna de contractació que obliga a demanar sempre tres ofertes.

Davant d’aquest últim fet, el Consorci al·lega que des de gener de 2020, amb la incorporació d’una nova responsable de contractació, hi ha hagut canvis en la gestió de la contractació del Consorci, complint-se de manera escrupolosa les Instruccions Internes de Contractació, efectuant procediment d’adjudicació directa amb tres ofertes per a tots els procediments de més de 15.000€ (IVA exclòs) i menys de 60.000€ (IVA exclòs), també aplicant els procediments de licitació pública mitjançant procediment obert per a tots els contractes amb Valor Estimat del contracte superior als 60.000€ (IVA exclòs).

Tanmateix, aquest cap de setmana la publicació Economia Digital es feia ressò d’una adjudicació directa de serveis per import de 286.000 euros -sense IVA- a l'empresa Wheelzzz Europa, S.L. (VERTICALLY) amb data 11 de novembre de 2020 i vençuda el passat 12 de febrer, per a la “creació, preparació i execució d'una campanya publicitària per a la reactivació del centre de la ciutat de Barcelona”. Per aquest motiu, el Grup Municipal d’Esquerra ha sol·licitat al consistori l’expedient de la contractació així com demanarà les explicacions pertinents en el cas de detectar-se qualsevol irregularitat en el contracte.

El Grup Municipal d’Esquerra vol destacar el seu total suport a la figura dels Consorcis, ja siguin públic-públic o públic-privats, com eines de gestió especialitzada que han de disposar de la flexibilitat i agilitat necessàries per dur a terme la seva missió. Per això és important que la contractació i gestió laboral respectin les seves normes internes i aquestes, aprovades pels socis, no poden sinó ser conformes a llei i al principi de transparència.