Barcelona

Notícia

60è Congrés Regional de Barcelona

Debat de la proposta d'investidura i possible acord de Govern municipal


Barcelona, a 31 de maig de 2019

 
Benvolgut, benvolguda,


Et convoquem al 60è Congrés Regional de Barcelona, que celebrarem el proper divendres 14 de juny, a les 18'30h a la Seu Nacional d'ERC (c/Calàbria 166). Les acreditacions estaran obertes a partir de les 18h.

L’ordre del dia del Congrés serà:

1. Elecció de la Mesa
2. Aprovació de l’ordre del dia
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del Congrés Regional anterior
4. Informe de la Presidència
5. Debat i aprovació, si s'escau, de la proposta  d'investidura i possible acord de Govern municipal
6. Cloenda

Tenen dret a participar al Congrés els i les militants que s’hagin donat d’alta amb anterioritat al 14 de març de 2019. Per poder participar cal que els i les militants estiguin a corrent de pagament com a molt tard el dia 7 de juny de 2019, i així ha de constar a la llista que la Secretaria Nacional d’Organització posi a disposició de la Comissió Organitzadora.

Els i les simpatitzants, amics i amigues, i la militància del Jovent Republicà podran participar amb dret a veu i sense vot, així com els i les militants que no compleixin les condicions descrites anteriorment.

La Comissió organitzadora del Congrés estarà formada per Gemma Domínguez, Cristian Agudo i Sílvia Caufapé.

Si voleu contactar amb la Comissió Organitzadora podeu fer-ho al 93 317 15 13 o a congresregional@esquerrabcn.cat

Salutacions,


Robert Fabregat i Fuentes
President d’ERC Barcelona