Barcelona

El nostre equip

  • Marina Gassol
    Marina Gassol Vicesecretària i secretària d'Organització
    Barcelona, 1 d’agost de 1972. Diplomada en Direcció i Administració d’Empreses. Personal laboral de la Generalitat de Catalunya des de 1995 primer al DOGC i actualment a l’Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat. Membre de la Junta Territorial de Barcelona i Junta General de FAPAC (vocalia pedagògica i curricular). Presidenta de l’AFA Escola Àngel Baixeras. Forma part de diferents plataformes veïnals de Ciutat Vella. Presidenta d’ERC-Barcelona Vella.

    Correu electrònic: mgassol@esquerrabcn.cat
    Twitter: @gassolmarina