Barcelona

El nostre equip

  • Núria Pi i Martínez
    Núria Pi i Martínez Secretària de Formació
    Barcelona, 21 d'agost de 1962. Llicenciada en Matemàtiques, especialitat Estadística. Tècnica docent del Departament d'Educació, actualment directora tècnica de l'Institut Català de Qualificacions Professionals. Sòcia d'Òmnium i del C.E. Europa

    Correu electrònic: nuriapi@esquerrabcn.cat

    Twitter: @nuriapimartinez