Barcelona

Grup municipal

Notícia

Esquerra proposa enderrocar dos murs de La Model per “obrir-la a la ciutat”


Els republicans creuen que després de 5 anys de tancar el penal l’equipament està “poc aprofitat” i demana un “pla d’usos provisionals” per emprar regularment l’espai mentre no arriba la remodelació definitiva

Aprovada la proposició d'ERC per enderrocar dos murs de La Model i l’antiga presó a la ciutat. Concretament, els murs situats als carrers Provença i Rosselló amb l’objectiu de crear-hi dues noves places que ajudin a generar espai públic. És la proposta que avui Esquerra Republicana ha formulat a la comissió d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona i que ha estat aprovada per unanimitat.

“Ni el barri ni nosaltres comprenem que 5 anys després del seu tancament el nivell d’implicació del govern municipal en la transformació de la Model sigui tant baix, fins al punt que ni tan sols hi ha els projectes executius encarregats”, ha afirmat la republicana Eva Baró.

La regidora s’ha referit a que el juliol d’aquest any es complirà el cinquè aniversari del tancament del centre penitenciari, fruït d’un acord impulsat per ERC entre la Generalitat l’Ajuntament, i des d’aleshores l’equipament espera una remodelació urbanística que s’ha anat postergant i retardant. “El desinterès i la falta de diligència han caracteritzat l’acció del govern municipal en relació a la transformació de la Model”, ha dit Baró, recordant que La Model és un equipament de titularitat “plenament i exclusivament municipal” i que malgrat això, el govern de Comuns i PSC ha mantingut “pràcticament aturat el que hauria de ser en un futur el nou gran pol d’equipaments de ciutat i de districte”.

La proposició d’Esquerra també conté l’exigència de redactar un pla d’usos provisionals per tal de disposar d'un major aprofitament de l’espai. La proposició espera que aquest pla garanteixi un ús regular i no esporàdic de La Model. “Lluny d’afavorir el desplegament d’usos provisionals de la Model, el govern municipal els ha acabat reduint a la mínima expressió fins a nivells merament anecdòtics: visites guiades i esdeveniments ocasionals”, ha criticat la republicana.

Finalment, el text aprovat també contempla que s’agilitzi la transformació urbanística definitiva de l’espai, que ha patit nombrosos retards en la seva activació respecte els anuncis que ha fet el govern municipal.

ERC demana un protocol per restaurar el patrimoni vandalitzat

Els republicans també han portat un prec a la comissió per tal d’establir un protocol d’actuació que indiqui la manera com restaurar els elements i edificis patrimonials afectats per actes vandàlics, com ara pintades i grafitis. La proposta d’Esquerra arriba després que s’hagin produït aquests actes a edificis com Santa Maria del Pi o l’església de Betlem.

“El vandalisme no només va d’alguns que pinten les façanes, sinó també del propi Ajuntament”, ha dit Coronas. El regidor ha assegurat que quan l’ajuntament actua no ho fa aplicant “materials i tècniques originals”, sinó que els responsables de la neteja de les pintades en aquestes façanes “actuen de la mateixa manera si l’edifici és patrimonial o no”. “Agafen la carta de colors, molt minsa, passa un rodet fins que cobreix la pintada. Una actuació molt més agressiva que treure la pintada”, ha criticat l’edil.

A més, Esquerra demana que les actuacions per conservar el patrimoni es realitzin amb criteris de conservació i que es duguin a terme per part de professionals qualificats per aquesta tasca, així com el desplegament de campanyes de civisme i divulgació del patrimoni barceloní.

Finalment, també han formulat una pregunta en relació a les accions que té previstes el govern municipal per aturar les dades de contaminació atmosfèrica creixent a la ciutat.