Barcelona

Grup municipal

Notícia

Acord pel retorn de l’escola d’adults al Besòs-Maresme


El Districte de Sant Martí posa a consideració del Consorci d’Educació de Barcelona un seguit de possibles espais per a la instal·lació de la nova escola - El Grup Municipal d’ERC impulsa aquest acord amb el districte de la ciutat i el consorci per tal de donar compliment a la demanda veïnal

Després de 8 anys el govern municipal i el consorci d’educació de Barcelona, a proposta del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, acorden el retorn de l’escola d’adults al barri del Besòs-Maresme.
 
Actualment l’equipament educatiu públic més pròxim se situa al barri del Poblenou on es va traslladar l’escola l’any 2014. Al cap dels anys l’oferta educativa ha resultat insuficient per donar resposta a les necessitats formatives de les persones del barri del Besòs-Maresme i a persones vulnerables i en risc d’exclusió social, col·lectius que poques vegades es desplacen a centres que no estiguin en el seu entorn més proper.  Per aquest motiu, les pròximes setmanes districte de Sant Martí posarà a consideració del Consorci d’Educació de Barcelona diferents localitzacions a concretar per traslladar la ubicació de la nova escola d’adults i així ampliar places i serveis.
 
“Avui és un gran dia, celebrem una molt bona notícia”, ha dit la regidora d’Esquerra Republicana Elisenda Alamany. En un contacte informatiu, Alamany ha reivindicat el paper d’ERC que tot i ser oposició “mai ha abaixat els braços” i ha aconseguit “que passessin coses” com la recuperació d’aquesta escola d’adults. La republicana ha integrat aquesta recuperació dins el Compromís Besòs-Maresme, un pla de transformació integral del barri impulsat per Esquerra i que va ser aprovat l’any passat per unanimitat. “Un pla que vol saldar el deute de la ciutat amb aquests barris que han estat oblidats tradicionalment”, ha afirmat.
 
La recuperació de l’escola d’adults es tracta d’una reclamació històrica del veïnat que des de fa anys demana tenir alternatives als itineraris formatius i opcions d’altres sortides laborals per reconduir certes dinàmiques del teixit social de la zona. Tal com demostren molts estudis, aquesta formació promou el desenvolupament i està fortament relacionada amb el benestar, la salut, el treball i l’ocupabilitat, la cohesió, la participació, el desenvolupament de valors democràtics, de coexistència, tolerància i solidaritat.
 
“El barri requereix molta feina, dedicació, entesa i ganes de treballar, i val la pena deixar interessos de partit de banda i anar tots en la mateixa direcció”, ha expressat el regidor del govern municipal David Escudé, present també al contacte informatiu. Escudé també ha posat en valor el Compromís Besòs-Maresme, reconeixent que malgrat incorpora una visió “a llarg termini, en 3 o 4 mandats”, també “cal treballar el mentrestant, i el que anunciem avui n’és una mostra”.
 
Un dels grans reptes del Besòs-Maresme és esdevenir un barri educador, reincorporant les persones que han deixat el circuit obligatori, afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat, lluitar contra l’abandonament escolar prematur i canviar les dinàmiques i opcions de futur dels veïns i veïnes que creixen i volen desenvolupar la seva vida al barri.
 
El Compromís Besòs-Maresme que, es presentarà al plenari de juliol i s’ha treballat durant tot un any a una taula de treball activa amb el veïnat, inclou aquesta i altres mesures per reforçar i millorar els centres d’ensenyament i la seva relació amb la cultura i l’esport al barri.