Barcelona

Sant Martí

Notícia

Plenari del Districte de Sant Martí (Juliol 2022)


El passat dijous 7 de juliol va ser dia de Plenari al Districte de Sant Martí. De nou, Ple presencial al 100%, també per a entitats i veïnat. Com a cada plenari des d’ERC i per mitjà dels seus representants vam presentar i defensar diverses propostes, preguntes i precs per tal de millorar dia a dia, els nostres barris i veïnat.

En aquest cas vam presentar una sèrie de propostes en àmbits diferenciats, amb temes com una proposició per dotar de nous espais al club de bàsquet Alisos. Presentem també un prec per a que la Biblioteca del Besòs i Maresme no tanqui a l’estiu. En tercer lloc preguntem per les conclusions i valoració del govern respecte a la desconcentració d’activitats al Fòrum. Fem finalment seguiment del nostre prec on reclamem que s’actuï a la zona delimitada pels carrers Sancho d’Àvila-Meridiana-Zamora per garantir la seguretat i el bon ús de l’espai públic. A continuació trobareu un breu resum i documents de les propostes i votacions:
 

Proposició per a dotar de més espais al Club Bàsquet Alisos (veure document):

Coneixent que el CB Alisos és una entitat sense ànim de lucre oberta al barri i al districte que ofereix la possibilitat de practicar el bàsquet a qualsevol edat, i que tenen un problema d'espai per a poder dur a terme totes les competicions, entrenaments i activitats que desenvolupen, presentem una proposició per a instar al Districte de Sant Martí a dur a terme les accions suficients i necessàries davant qui correspongui per tal de:

"Que el regidor del districte, Sr. David Escudé, alhora regidor d'esports de la ciutat de Barcelona, es reuneixi el més aviat possible (abans de l'inici de la propera temporada) amb el CB Alisos amb l'objectiu de solucionar el problema que representa la manca d'espai per a la pràctica del bàsquet.


D'estudiar totes les possibilitats, presents i futures, que pot oferir el districte de Sant Martí per a la pràctica del basquet al CB Alisos evitant així que una entitat amb ampli arrelament al nostre districte es vegi obligada a dur a terme part de les seves activitats fora del barri i de la ciutat de Barcelona."


Aquesta proposició va ser votada favorablement per tots els grups polítics del Plenari.
 
 
Prec per a obrir la biblioteca del Besòs-Maresme tot l’estiu (veure document):

Atès que la biblioteca del Besòs i el Maresme, Ramón Alòs, romandrà tancada de l’1 al 15 d’agost, ambdós inclosos, tal i com consta a la seva web, i tenint en compte la importància que té al barri del Besòs i el Maresme poder gaudir d’aquest espai, que hi representa un servei bàsic pel veïnat, des d’ERC els vam presentar el següent prec:
 
“Que el Govern del Districte de Sant Martí, davant la importància que té al barri del Besòs i el Maresme poder gaudir del servei de biblioteca que és un servei bàsic pel veïnat, dugui a terme les accions suficients i necessàries, davant el Consorci de Biblioteques de Barcelona, per tal de revertir la seva decisió de tancar la biblioteca del Besòs i el Maresme, Ramón Alòs, entre l’1 al 15 d’agost ambdós inclosos, garantint així l’ús i gaudi dels veïns i veïnes.”
 
Aquest prec va ser rebutjat pel govern municipal.


 
Preguntem per la desconcentració d’activitats al Fòrum (veure document):

Presentem una pregunta al govern del Districte per les conclusions i valoració del govern respecte a la desconcentració d’activitats al Fòrum:
 
“Quines són les conclusions sobre el nou model d'esdeveniments per al Fòrum i la ciutat de Barcelona, sorgides de la taula participativa dutaa terme al districte de Sant Martí, i quina valoració en fa el govern del districte d'aquest procés?”


La resposta va ser que es presentaran les conclusions a la Comissió un cop s’acabin els informes tècnics que s’estan fent sobre els canvis que ja es van aplicar pel Primavera Sound. Que fins que no estiguin aquests informes no es pot fer valoracions reals.
 
 
Seguiment del prec sobre l’arranjament del solar de Meridiana-Sancho de Àvila (veure document):

Atès que en el plenari del dia 4 de maig de 2022 es va acceptar un prec presentat pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Consell Plenari del Districte de Sant Martí, demanem:

Que el govern informi de l’estat en que es troba el prec d’ERC acceptat en el plenari de maig de 2022, és a dir:

- Que el Govern del Districte de Sant Martí arrangi la zona verda, delimitada pels carrers Sancho de Avila/Meridiana/Zamora, per tal de dignificar la zona i evitar així les ocupacions conflictives i recurrents que s'hi pateixen en aquest espai.
 
La resposta va ser que s’havien iniciat alguns canvis (com el de l’aparcament al vial), però que encara estava obert l’expedient d’actuacions.


Podreu recuperar el plenari al següent enllaç: Youtube
 
Recordeu que podeu trametre les vostres propostes i consultes a [email protected], als Casals d’ERC Poblenou-Besòs i ERC Clot-Verneda o als diferents consellers i conselleres de Districte.