Barcelona

Grup municipal

Notícia

Els grups de l'oposició de Nou Barris expressem el nostre rebuig a la manca de transparència del govern del Districte


Tots els Grups Municipals de l'oposició a Nou Barris mostrem el nostre rebuig a la manca de transparència del Districte, per això ens aixecarem i marxarem de la sala de Plens durant la presentació dels informes/mesura del Govern

Al llarg de tot aquest mandat, i de manera reiterada, els diferents Grups Municipals hem denunciat que la informació relativa a les mesures de Govern, sovint presentades com a informes, gairebé sempre s'ha fet arribar als membres del Consell de Districte amb molt poca antelació, o fins i tot el mateix dia del Consell Plenari, dificultant o fent impossible el seu estudi i debat. Els Grups Municipals, en canvi, estem obligats a entrar les nostres propostes en temps i forma per a ser admeses a debat al Plenari.

Cal sumar, també, la manca de resposta del govern municipal de les preguntes i precs per escrit que, des de l'oposició, registrem de manera regular. Incomplint, de manera sistemàtica, l'article 98.4 del Reglament Orgànic Municipal que obliga a donar resposta en un màxim de 30 dies.

Aquesta manca de transparència afecta també greument al dret de participació de les veïnes i veïns de Nou Barris, que tot i tenir el dret a intervenir en cadascun dels punts de l'Ordre del Dia dels Plenaris de Districte (art. 36.1 del RIOF), es veuen obligades a fer-ho sense conèixer prèviament les mesures que es presentaran. Ho considerem una falta de respecte cap a la ciutadania i cap a la mateixa institució del Consell de Districte.

Davant del fet que s'han ignorat les queixes i denúncies, i com a protesta davant aquesta manca de transparència i del greuge que suposa per a les veïnes i veïns i per als mateixos membres del Consell de Districte, tots els grups municipals de l'oposició (ERC, Ciutadans, Partit Popular, Valents i Junts) abandonarem la sala de Plens del Districte el proper dijous 14 de juliol durant la presentació dels informes de Govern per part del Districte.