Barcelona

Sant Martí

Notícia

Plenari de desembre: Impulsem la transparència al Districte


El passat dijous 1 de desembre va ser dia de Plenari al Districte de Sant Martí, com a cada plenari, des d’ERC i per boca dels seus representants es van presentar i defensar diverses propostes, preguntes, precs i seguiments per a millorar els nostres barris i la vida dels seus veïns. En aquest cas la transparència amb el veïnat va ocupar la nostra proposició i una pregunta. A diferència d'altres anys, novament el manifest del 25 de Novembre, Dia Internacional per l'Eradicació de la Violència vers les Dones no s'ha pogut aprovar ni llegir, per la oposició del grup polític de Valents.


El plenari va iniciar-se amb la protesta de veïns del barri de La Pau, que demanaven l’ús públic d’un local del Piramidón. Pel que fa a l’informe del regidor, des d’ERC vam demanar els informes sobre el nou contracte de neteja que el govern es va comprometre a aportar -sense èxit-. També vam lamentar que els 800.000€ invertits a la zona de gossos de Sant Martí el 2020 acabin en res degut a la mala planificació del govern municipal, ja que en aquell espai hi ha prevista la reforma del Parc de Sant Martí que la farà desaparèixer. Finalment, vam tenir un record per a les víctimes i persones afectades per la SIDA, sent el dia 1 de desembre el dia internacional de la malaltia.


Iniciada la part de propositiva (veure document), en aquesta ocasió des d’ERC es va presentar una proposició per que el proper Plenari de març del govern municipal aporti un informe on constin totes les iniciatives presentades i aprovades pels grups polítics i en quin estat d’execució es troben totes aquelles que van tirar endavant Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat dels partits del Plenari.


També vam presentar un prec i una pregunta, i vam fer el seguiment d’una proposició. La pregunta (veure document) era orientada a saber què ha passat amb les dades dels sonòmetres que a proposta d’ERC es van instal·lar al Triangle Golfo, demanant que se facilitin les dades a veïnat i entitats. La resposta del govern va ser que encara s’estava treballant en la qüestió, que no hi havia dades –tot i haver-se anunciat la seva publicació ja fa un mes-, i que s’estava fent una nova recollida de dades, un fet que va aixecar les suspicàcies del veïnat. Respecte el prec presentat (veure document), Esquerra Republicana vam demanar que s’arregli i faci plenament accessible el paviment de llambordes de la glorieta de la Plaça de la Palmera, també vam demanar que s’estudiï recuperar la font dels 7 brolladors que era ubicada a la mateix plaça, prenent com a exemple al Font de Can Gaig a la Sagrera. La resposta del govern municipal va ser que s’estudiarien les actuacions, acceptant el prec. Finalment, sobre el seguiment del prec per al manteniment da Can Framis (veure document), es va respondre sense concretar massa més que les actuacions realitzades. 

 
Podeu trobar altres detalls del Plenari a Youtube (enllaç) i a la web del Districte (enllaç).
 

Aprofitem per recordar-vos que l’assistència a Plenari és oberta a tothom que vulgui assistir-hi, i que qualsevol proposta, dubte o suggeriment que tingueu el podeu fer arribar als consellers i conselleres d’ERC per correu electrònic [email protected]