Barcelona

Sant Martí

Notícia

31è Congrés d’ERC Sant Martí.


Benvolguts i Benvolgudes,
 
L’executiva de la Federació d’Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Martí, us convoca al 31è Congrés d’aquesta Federació de Districte. El Congrés tindrà lloc dilluns 23 de gener de 2023 a les 19:30 hores a la Secció local d’ERC Clot-Verneda, carrer Bassols, 26 de Barcelona. 
 
A continuació us detallem l’ordre del dia previst:
 
Proposta i aprovació de la Mesa del 31è Congrés
1. Aprovació ordre del dia.
2. Aprovació de l’acta 30è Congrés.
3. Informe de la presidència.
4. Presentació i aprovació, Estat de Comptes 2022
5. Presentació i aprovació, Pressupost 2023
6. Recull de propostes del programa Municipal. 
7. Presentació de la Jornada Municipal de SM.
8. Torn obert de preguntes
 
Tancament del 31è Congrés de la Federació de districte de Sant Martí.

El dia de celebració del Congrés, les persones afiliades han d’acreditar-se a la taula d’inscripció que es disposarà a tal efecte. Un cop comprovada la identitat i l’estat de l’afiliat/afiliada (serà necessari la presentació del DNI o el Carnet d’ERC), se l’acreditarà i se’l farà lliurament de la documentació corresponent al congrés. 

Us recordem, que segons les normes de règim intern, podran participar al Congrés les persones afiliades adscrites al territori amb un mínim de tres mesos d’antiguitat en el moment de la convocatòria. Hi poden participar, amb dret a veu i vot, les persones convocades al corrent de pagament de les quotes, una setmana abans de la celebració del congrés, és a dir, el 16 de gener de 2023.  Les persones afiliades que rebin la convocatòria però no estiguin al corrent de pagament hi podran assistir, amb dret a veu però sense dret a vot.

Els membres escollits com a responsables de la comissió organitzadora del 31è congres d’ERC de la Federació de districte de Sant Martí, segons aprovació en executiva de la Federació de Sant Martí, celebrada el passat 09/01/2023, van escollir les següents persones: Carme Mombiela. Enric Martínez. Pascual Herrera. Qualsevol comunicació, petició i/o gestió, s’ha de tramitar a través de la Comissió Organitzadora escollida, mitjançant el correu electrònic de la Federació de districte de Sant Martí, [email protected]

El 31è Congrés de Districte de Sant Martí es desenvoluparà d’acord amb les condicions recollides al Reglament de Règim Intern d’ERC.

Ben cordialment,
Àngel Ruiz i Díez