Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

Convocatoria 20ª Assemblea ERC Poblenou-Besòs


Benvolgut i benvolguda,

Ens plau convocar-te a la 20a Assemblea d’ERC Poblenou-Besòs que celebrarem el dilluns 30 de gener de 2023, a les 19:30 hores, al local de la secció de Poblenou-Besòs, carrer d’Espronceda, 76.

Proposta de l’ordre del dia de la 20a Assemblea d’ERC Poblenou-Besòs:

Elecció de la Mesa.
              1.    Aprovació de l’ordre del dia.
              2.    Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
              3.    Informe de la Presidència.
              4.    Informe i votació del tancament econòmic de 2022.
              5.    Informe i votació del pressupost de 2023.
              6.    Presentació dels díptics de campanya.
              7.    Campanya municipal 2023.
              8.    Torn obert de paraula.

Et recordo que podran participar, amb dret a veu i vot, totes les persones afiliades amb un mínim de tres mesos d’antiguitat. També cal estar al corrent del pagament una setmana abans de la celebració de l’assemblea, és a dir el 23/01/2023. Tanmateix, podran participar en l'assemblea, amb dret a veu i sense vot, aquells afiliats que no compleixin algunes de les anteriors condicions.

El dia de celebració de l'assemblea, les persones afiliades han d’acreditar-se a la taula d’inscripció que es disposarà a tal efecte. Un cop comprovada la identitat i l’estat de l’afiliat/afiliada (serà necessari la presentació del DNI o el Carnet d’ERC), se l’acreditarà i se’l farà lliurament de la documentació corresponent. 

La Comissió Organitzadora de l’Assemblea està formada per Francesc Roca, Rosa Pardo i Ricard Dolz. Qualsevol comunicació amb la comissió ha de fer-se mitjançant el correu electrònic [email protected]
 
La 20a Assemblea d’ERC Poblenou-Besòs, es desenvoluparà d’acord amb les condicions recollides al Reglament de Règim Intern d’ERC.


Ben cordialment,
José Luis Delgado i Lara
President d’ERC Poblenou-Besòs.