Barcelona

Sant Martí

Notícia

32è Congrés d’ERC Sant MartíBenvolgut i benvolguda,

Ens plau convocar-te al 32è Congrés d’ERC Sant Martí, per l’elecció de les persones candidates a les eleccions municipals de Barcelona del Districte de Sant Martí, que celebrarem el proper, 10 de març de 2023, a les 19:00 h a la sala d’actes de la Torre de les aigües del Besòs. Adreça: Plaça de Ramon Calcina (Metro L4 o Tram Besòs - Parada Selva de Mar).

L’ordre del dia previst del Congrés serà: Elecció de la Mesa. Aprovació de l’ordre del dia. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del Congrés Regional anterior. Presentació de la persona candidata a cap de llista. Votació de la persona candidata a cap de llista. Presentació de les persones candidates a la resta de la llista. Votació de les persones candidates a la resta de la llista. Torn de paraules. Cloenda.
Tenen dret a participar en el Congrés els i les militants que s’hagin donat d’alta amb anterioritat al 10 de desembre de 2022. Per poder participar cal que els i les militants, estiguin a corrent de pagament, no més tard del dia 3 de març de 2023, i així ha de constar a la llista que la Secretaria Nacional d’Organització posi a disposició de la Comissió organitzadora. Els simpatitzants, amics i amigues podran participar amb dret a veu i sense vot, així com els i les militants que no compleixin les condicions descrites anteriorment.

Per presentar-se a cap de llista cal recollir 8 signatures de persones militants d’ERC Sant Martí, corresponents al 5% de la militància del Districte. Les signatures s’han de recollir en el formulari oficial, a disposició dels i les interessades (podeu contactar amb la comissió organitzadora del congrés). Caldrà presentar la petició per escrit i presencialment, a la comissió organitzadora del congrés, abans del divendres 3 de març a les 19 h, a la seu del Casal de Poblenou-Besòs (carrer d’Espronceda, 76). 

Per presentar-se com a candidat/a,  a la resta de la llista, no cal recollir avals. Caldrà presentar la petició per escrit i presencialment a la comissió organitzadora del congrés, abans del divendres 3 de març a les 19 h, a la seu del Casal de Poblenou-Besòs (carrer d’Espronceda, 76). Les persones que es presentin a cap de llista també poden presentar candidatura a la resta de la llista.

La Comissió organitzadora del 32è Congrés d’ERC Sant Martí, està formada per, Jordi Rallo, Carme Mombiela, Pilar Díez i un/una representant del Jovent Republicà de Sant Martí. Qualsevol comunicació, petició o gestió, s’ha de tramitar a través de la Comissió Organitzadora, mitjançant el correu electrònic de la Federació de districte d’ERC Sant Martí, [email protected] 

El 32è Congrés de Districte de Sant Martí es desenvoluparà d’acord amb les condicions recollides al Reglament de Règim Intern d’ERC.

Ben Cordialment, 
Àngel Ruiz i Díez
President  - Federació Districte d’ERC Sant Martí