Barcelona

Grup municipal

Notícia

Esquerra reclama 12M l’any en promoció del català i major transparència sobre la despesa actual


Els republicans presenten al·legacions al Compte General de l’Ajuntament del 2022: detecten un augment de la contractació menor (86% del total) i empreses que van rebre contractes superant el llindar permès

Equiparar la despesa per habitant de l’Ajuntament a la que fa la Generalitat en defensa i promoció del català. Aquest és l’objectiu d’Esquerra Republicana a Barcelona en un moment en què tots els indicadors apunten a una situació crítica del català a la ciutat. Els republicans demanen fer augmentar la despesa en llengua al consistori fins els 12 milions d’euros anuals, aplicant la mateixa ràtio de despesa que avui fa la Generalitat.

Esquerra ha insistit en aquesta inversió després de presentar les seves al·legacions al Compte General de l’Ajuntament de l’any 2022, en què el consistori reconeix només haver gastat 39.023,71 euros, tots ells dedicats vinculats a despeses originades pels treballs preparatori de la mesura de govern ’68 accions per al foment del català a la ciutat de Barcelona’, presentada el febrer d’enguany. Una xifra que pel portaveu republicà, Jordi Castellana, és “ridícula” i que considera “incerta”.

“Sabem que la informació que ens donen no és certa, seria ridícul que l’Ajuntament només destinés 39.000€ a la defensa i promoció del català, per això demanem transparència i informació fidedigna sobre la despesa real en aquest àmbit”, ha manifestat Castellana. En aquest sentit, les al·legacions dels republicans sol·liciten “una relació detallada de totes les despeses realitzades per organismes municipals o en què l’Ajuntament hi participa per tal de promoure el coneixement i l’ús social de la llengua catalana”.

El 86,46% dels contractes de l’Ajuntament son contractes menors atorgats sense concurs públic

7.288 contractes, o el que és el mateix, el 86,48% del total dels expedients de contractació realitzats per l’Ajuntament l’any 2022 van ser contractes menors o adjudicats de manera directa. Una xifra que no deixa de pujar: el 2020 representaven el 79%, el 2021 el 81% i el prop del 87% el 2022.

Davant d’aquest fet, Esquerra reclama explicacions a través de les mateixes al·legacions al Compte General, donat que la Llei de Contractes del Sector Públic considera aquesta mena de contractes un mecanisme per cobrir circumstàncies imprevisibles o amb una urgència que requereixi d’una contractació immediata.

A més, els republicans alerten que hi ha diverses empreses que sobrepassen els llindars màxims permesos que pot assolir un sol contractista a través de contractes menors. Uns llindars que, a més, els republicans recorden que s’han relaxat des del 2018. Esquerra demana saber la justificació de perquè hi ha contractistes que superen els llindars permesos i que, a més, ja els van superar també l’exercici anterior.