Barcelona

Grup municipal

Notícia

Barcelona regularà les activitats de les associacions cannàbiques a petició d'ERC


L'Ajuntament de Barcelona ha acceptat el prec d'ERC perquè es reguli l'activitat de les associacions cannàbiques a Barcelona, a partir d'un procés participatiu amb el sector implicat, “per tal de reconèixer l'ús de la substància i reduir els riscos a partir de la col·laboració d'aquestes entitats”. Tal i com ha defensat el portaveu republicà Jordi Coronas, “el consum de cànnabis és una realitat social que requereix d'una regulació basada en el dret de les persones usuàries de cànnabis a l'acte del cultiu i a facilitar el seu ús per a finalitats terapèutiques”. El regidor ha afegit que “cal donar resposta a la inseguretat jurídica en què es troben immerses les associacions cannàbiques, evitar els riscos del mercat negre, desmitificar vells prejudicis i definir una política real de riscos associats al consum”. Per ERC "regular és prevenir", per aquest motiu els republicans aposten perquè les associacions cannàbiques desenvolupin un codi de bones pràctiques de cara a regular les seves activitats i treballar per a un consum responsable.