Barcelona

Eixample

Notícia

Posicionaments i demandes d'ERC Eixample en plenari de districte del 3 de març


En el passat plenari de districte del 3 de març, ERC Eixample vam instar al govern del districte a reprendre el procés participatiu de les superilles, vam fer un prec sobre el Centre Esportiu Aiguajoc i vam preguntar la ubicació definitiva de les pistes del Roser.

A la proposició on instàvem al govern del districte a reprendre el procés participatiu de les superilles, tots els grups (CIU, BeC, CUP, C’s i PP) van votar a favor excepte el PSC, que es va abstenir.

Sobre el prec del Centre Esportiu Aiguajoc, el govern ens va comunicar que l’últim més s’han fet diverses actuacions provisionals, com posar una xarxa a l’envà afectat, i que s’ha resolt que serà la propietat qui assumirà les tasques de reparació.

I sobre la pregunta de la ubicació definitiva de les pistes del Roser, se’ns va comunicar que la intenció és traslladar-los a un nou pavelló que es construirà a Glòries.

Respecte a les propostes del govern, ens vam posicionar a favor tant del pla especial urbanístic i de millora urbana per a la concreció de l’equipament de l’Escola Bressol a Glòries, com de la denominació de Passatge de Maria Canals per al passatge situat al Pg. de Gracia entre els números 24-26, i ens vam abstenir en el pla urbanístic d’ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis per considerar que s’han d’incorporar canvis. També ens vam comprometre a participar activament a la taula de treball sobre la memòria històrica del Districte de l’Eixample que s’ha de crear.

D’altra banda, sobre les propostes de la resta de grups, vam votar favorablement a la proposta de CIU, on demanaven al govern arribar a un acord amb l’actual propietat de l’antic Taller Masriera per tal de recuperar patrimonialment l’edifici i desenvolupar-hi activitat cultural, i a la del PP, que instava al govern a que es convoqui la Comissió de Seguiment de Glòries per tractar el calendari d’execució dels equipaments.