Barcelona

Eixample

Notícia

El Grup Municipal d'Esquerra Eixample demana un local per la ONG de Veí a Veí, la creació de l'Institut Angeleta Ferrer i dóna suport a l'acollida de refugiats sirians en el ple del districte


El passat 10 de desembre el Grup Municipal d’Esquerra Eixample, representat pels consellers de districte Eduard Cusco, Tania Rafí i Joaquim Asensio, va presentar una proposició, un prec i una pregunta en el Consell Plenari del Districte.

La proposició demanava que el govern cedeixi un local per a l’ONG “De Veí a Veí” a principis de 2016 amb les condicions d’espai de treball suficients per a fer viable la continuitat dels seus projectes i campanyes, ja que el local que la concessió que se'ls va atorgar i que els permet ser en el local que tenen actualment, s'acaba properament. La ONG “De Veí a Veí “ realitza una tasca de suport i acompanyament a persones que viuen dificultats econòmiques i fomenta l’autonomia de les persones perquè puguin recuperar la seva independència individual i el seu benestar personal al més aviat possible. La proposició va ser aprovada i votada afirmativament per tots el Grups Municipals, menys Barcelona en Comú i la CUP.

Durant el plenari, el grup d'Esquerra Republicana de l'Eixample també va fer un prec on demanava que el Govern del districte negociï amb la Generalitat com a màxima prioritat la creació de l’Institut Públic Angeleta Ferrer i, provisionalment s’iniciï la construcció en mòduls per tal d’ampliar l’oferta de plaça pública d’ensenyament secundari al Districte de l’Eixample, que va ser acceptat pel govern municipal.

Finalment, també es va demanar informació sobre l’acollida de refugiats sirians al districte de l’Eixample i es va recordar que el Grup d’Esquerra dóna i donarà tot tipus de suport en les activitats que realitzi el govern en aquest assumpte.