Barcelona

Sarrià-Sant Gervasi

Notícia

ERC planteja més equipaments als barris de muntanya i un casal pel jovent del Districte


En el Consell Plenari de la setmana passada, des d’ERC vam presentar diferents mesures encaminades a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, i per tal de dotar a Sarrià – Sant Gervasi d’unes millors condicions. Pel bé de la transparència i d’acostar la política a la ciutadania, us volem fer retorn de com va anar i quin resultat vam obtenir en les diferents mesures.

Proposició: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern municipal es comprometi a instal·lar una zona de jocs infantils a l’avinguda del Rectoret amb el carrer Major del Rectoret, així com un aparcament pels veïns i veïnes de la zona als voltants de l’estació de FGC de Les Planes, sense que això vagi en detriment d’un futur possible equipament a Les Planes.
Atès que en el Pla de Futur de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes 2010-2020 es contempla la necessitat d’instal·lar una zona de jocs infantils i de crear aparcaments pel veïnat al voltants dels diferents aparcaments dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, creiem que és indispensable que es faci. Volem, però, que aquest compromís no vagi en detriment d’un futur equipament a Les Planes que, evidentment, es decideixi de forma consensuada amb el veïnat.

Prec: Demanem que el govern municipal es comprometi a obrir un Casal de Joves inclusiu i que serveixi per a tot el jovent del Districte i a les entitats juvenils per dinamitzar i cohesionar els i les joves de Sarrià-Sant Gervasi.
És evident que és necessari obrir un –com a mínim- Casal de Joves al districte, necessitem un jovent cohesionat i que tingui espais de trobada. Volem que el Govern Municipal sigui proactiu cap als i les joves de Sarrià – Sant Gervasi i que comenci a impulsar mesures en el seu benefici. És per això, i veient les diferents demandes i mobilitzacions impulsades darrerament al districte, que demanàvem al govern de Barcelona en Comú un compromís envers un futurible Casal de Joves. La resposta va ser que, tot i compartir l’esperit del prec no el podien votar a favor perquè es podien donar diferents opcions –més d’un Casal de Joves, diferents espais de joves, un de sol,...- i que s’havia de veure clarament quina era la necessitat per saber què oferir. Entenem doncs, que Govern accepta una via de diàleg i des d’ERC ens comprometem a seguir treballant pel jovent del districte per aconseguir el major nombre d’espais de trobada i dinamització personal i col·lectiva.

Pregunta: Quin calendari de finalització tenen el Pla de mobilitat del Districte i el Pla d’equipaments del Districte, així com quin calendari d’implementació té previst?
Atès que el Govern Municipal va presentar en el Consell Plenari d’ahir el Pla de Mobilitat, i en l’anterior celebrat el 9 de desembre el Pla d’Equipaments, des d’ERC volíem expressar la nostra preocupació envers la poca concreció d’ambdós plans. És per això que ens interessava saber quan finalitzarien i com s’anirien implantant. A la pregunta d’ERC se’ns va respondre que el Pla de Mobilitat es troba en fase administrativa, que esperen que en un parell de mesos es concreti, desprès hauria de passar uns 6-7 mesos de documentació, debat i realització final, i que per tant està previst que a finals d’any estigui enllestit. Aquest Pla, afegien, es contempla que sigui a dos mandats vista, un projecte d’uns 8 anys per tal d’abordar tots els problemes de Sarrià – Sant Gervasi. Sobre el Pla d’Equipaments es comentava que es troba en la fase 3, que esperen que finalitzi al maig –coincidint en el temps, aproximadament, amb el PAD- i que també serà a 8-10 anys vista, com ja va ser l’anterior.

Seguiment de Proposició: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda impulsar de forma urgent les mesures següents: 1. Comprar l’edifici de la Clínica Sant Josep (c/ Monegal, entre els carrers Cadis i Manacor) i construir-hi un equipament públic acordat amb els veïns. 2. L’obertura dels Jardins i Palau del Marqués d’Alella com a equipament municipal.
Atès que el passat 8 d’octubre ERC vam presentar la proposició aquí sobre mencionada, i que va ser aprovada amb els vots favorables de BeC i CiU, volíem saber l’estat d’ambdues accions ja que no veiem els resultats esperats. Ens preocupava que el Govern Municipal es comprometés a tirar mesures endavant i que desprès no passés res. La resposta que se’ns va donar és que la Clínica Sant Josep té a dia d’avui unes altes càrregues hipotecàries, que s’han de resoldre, i que mentrestant l’Ajuntament es compromet a pressionar al privat per mantenir en bon estat la finca. També, afegien, s’ha de tenir en compte que és una finca molt gran i d’un elevat cost, tot i així el Govern Municipal comparteix amb ERC la necessitat d’adquirir aquest espai pel bé del veïnat del Putxet, i té la intenció d’introduir-ho al PAD i al PIM –tot i que depenien de les futures negociacions en ambdós plans, afegien-. Sobre els Jardins i Palau del Marqués d’Alella, comentaven que les obres al jardí s’han acabat i que en un mes s’obrirà un cop hagin florit el nou verd instal·lat, i sobre el Palau –i la futura Biblioteca de Galvany que allà hi podria haver- es van tornar a emplaçar en el PAD i el PIM i les negociacions pertinents.