Barcelona

Sarrià-Sant Gervasi

Notícia

Què presentem ERC al Consell Plenari?


Aquest vespre, a les 19h a la sala de plens de la Seu del districte, Sarrià – Sant Gervasi viurà el segon plenari executiu del mandat 2015-2019. Desprès del plenari de constitució i el del passat 7 d’octubre, encarem un Consell Plenari on es tractaran temes molt diversos però d’actualitat. ERC sempre hem cregut en la transparència i és per això que us volem explicar què presentarem i perquè aquest vespre.

Proposta: El Consell Plenari de Sarrià – Sant Gervasi acorda que en el termini de dos mesos el Govern Municipal convocarà a veïns i veïnes, entitats i representants dels grups polítics on s’acordi un projecte i el calendari d’implementació per resoldre totes les mancances del Turó Parc.
Atès que l’anterior govern municipal va iniciar un pla de reforma que finalment no es va tirar endavant, i que el veïnat, comerciants i diferents grups polítics demanem una solució a la situació actual –és bo en aquest punt, recordar que el passar mes d’octubre va caure un arbre i se’n van retirar sis més-. Per això, però també perquè des d’ERC defensem que una bona reforma del Turó Parc beneficiaria al districte, però sobretot al barri de Sant Gervasi – Galvany. Creiem que és necessari engegar un procés participatiu que compti amb totes les partís implicades, que entre elles es consensuï quina és la reforma necessària i que aquesta serveixi per aportar millores a nivell social importants.

Prec: Demanem que el Govern Municipal es comprometi a iniciar la construcció de la Biblioteca de Sarrià, preferiblement a Plaça Sarrià però, si no és possible, en un emplaçament central del barri, al llarg del 2016.
La Biblioteca de Sarrià és una demanda històrica del barri, contemplada en el Pla de Biblioteques 2010 – 2020 i un dels temes centrals de tots els espais de participació ciutadana de Sarrià. En el passat Consell de Barri, del 18 de novembre, es va informar als assistents que s’havien reprès les converses amb el propietari del solar de Plaça Sarrià. Creiem que és un bon punt de partida però volem que el govern es comprometi a construir aquest equipament –al 2016- que és necessari pel barri, si pot ser que sigui a Plaça Sarrià que seria l’emplaçament idoni, però sinó volem que es busqui un lloc central.

Pregunta: Sol·licitem informació de l’estat actual de les obres de l’Antic Mercat de Vallvidrera, així com una explicació de quin ús se li vol donar.
L’Antic Mercat de Vallvidrera ara mateix està en obres, i volem saber quin és l’estat d’aquestes i si el govern municipal té la intenció de complir el Pla de Futur de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes. Quin equipament vol Barcelona en Comú i com es prendrà aquesta decisió, si serà consensuada amb els veïns i veïnes de la zona o no. Esperem que així sigui i que l’última opinió recaigui en els ciutadans que son qui donaran sentit a aquest futur equipament.

Confiem en que la proposició i el prec s’acceptin, que la pregunta obtingui una resposta satisfactòria i que Sarrià – Sant Gervasi avanci suplint les carències que té per espais útils pels veïns i veïnes.