Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

ERC impulsa una Declaració Institucional contra la LTGBfòbia


Aquesta és la declaració institucional aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Barcelona aquest divendres 29 de gener de 2016 a proposta d’ERC-Barcelona:

Aquests dies hem viscut la colpidora notícia de la mort de l’Alan, un noi transsexual que es va llevar la vida degut a la transfòbia i l’assetjament escolar que patia a causa de la seva identitat de gènere. l’Alan va ser un dels primers menors d’edat autoritzats a canviar el nom del seu document d’identitat però això no evità que fos víctima de la LGTBfòbia latent a la nostra societat, que encara no accepta la diversitat sexual.

Fets com aquest ens obliguen a lluitar per una societat en que totes les persones tinguin dret a desenvolupar la seva vida, pública i privada, sense marginacions ni discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.

L’assetjament en l’entorn escolar comporta conseqüències greus, tant en la comunitat com a nivell individual. Si bé l’assetjament o “bullying” es dóna en casos molt diversos i s’ha de combatre en tots, és en el cas de les persones LGTBI on pren un caire especialment preocupant, ja que es calcula que un 55% dels i les joves LGTBI el pateixen. En els darrers temps, l’assetjament LGTBfòbic està sent especialment agressiu, produint la mort de menors i el patiment de molts i moltes d’elles.

El nostre país disposa de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, una llei pionera, aprovada amb un ampli consens social i polític, que ens pot ajudar a combatre la LGTBfòbia també a través de l’acció educativa. Per això cal dur a terme el seu desplegament reglamentari, així com donar compliment a l’acord del Consell Plenari del mes de setembre passat, en el que l’Ajuntament es va comprometre a implementar aquesta llei i afavorir-ne el seu compliment a la ciutat de Barcelona.

Per tot això, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda:

PRIMER.- En motiu de la mort de l’Alan, el noi transsexual que es va treure la vida degut a la transfòbia i l’assetjament escolar que patia a causa de la seva identitat de gènere, l’Ajuntament de Barcelona vol expressar el condol al seu entorn familiar, afectiu i d’amistats.

SEGON.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament en la lluita contra la LGTBfòbia, així com l’acord d’aquest Consell Plenari de desplegar i fer complir la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, l’Ajuntament es personarà com a acusació en aquells casos de LGTBfòbia que es produeixin a la ciutat. Reiterar també la nostra implicació en la promoció de la igualtat i la lluita contra la discriminació, així com la voluntat de seguir treballant des de l’Ajuntament de Barcelona a través de les eines que té aquest ens municipal. 

TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya a desplegar en la seva totalitat la Llei 11/2014, així com donar prioritat a l’article 12, pel que fa a la obligatorietat de sensibilitzar, formar i prevenir l’assetjament LGTBfòbic , així com vetllar per tal que la totalitat de centres educatius siguin espais respectuosos i en els que l’alumnat i el professorat puguin mostrar, sense cap por a la discriminació, la seva orientació sexual o identitat de gènere, creant també models positius de convivència i respecte en la comunitat educativa.

QUART.- Instar a les institucions corresponents a l’impuls d’una Llei per la Identitat de Gènere, amb l’objectiu de facilitar i agilitzar els procediments de canvi de nom i sexe en els documents i certificats oficials, d’abolir els tractaments mèdics obligatoris i el diagnòstic de salut mental -disfòria de gènere- com a requisit pel reconeixement de la identitat de gènere. Així com també reconèixer el dret de les persones menors d’edat a la identitat sexual auto-determinada.