Barcelona

Grup municipal

Notícia

Quines iniciatives presenta ERC a les Comissions de l'Ajuntament del mes de desembre?

ajuntament barcelona, ajuntament façana

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
 
Proposició: REORIENTAR EL MODEL DE GESTIÓ DELS CENTRES CÍVICS I ELS CASALS DE BARRI.
Instem el govern municipal a reorientar el model de gestió de centres cívics i casals de barri, cap a un model que s’inspiri en la tradició ateneista de la ciutat. Demanem que es permeti a entitats i jovent utilitzar els espais gratuïtament, que els equipaments esdevinguin veritables dinamitzadors culturals i que es prioritzi la gestió ciutadana.
 
Prec: AMPLIAR EL PROJECTE RADARS A TOTS ELS BARRIS DE LA CIUTAT
Demanem que l’Ajuntament implementi el projecte RADARS als 73 barris de la ciutat abans de finalitzar el mandat. El projecte té com a finalitat que les persones grans puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn.
 
Pregunta:  SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ‘REBOST SOLIDARI’.
Preguntem si el govern municipal té previst cedir l’espai de l’antic CAP Quevedo o algun altre espai del districte de Gràcia per a desenvolupar el projecte ‘Rebost solidari’, i la possibilitat d’estendre el projecte a altres districtes de la ciutat.
 
Seguiment:  CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL
Fem un seguiment del Prec que vam presentar el mes de febrer relatiu a la creació d’una mesa permanent per fomentar mesures de conciliació de la vida familiar, laboral i personal al sí del consistori.


COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA
 
Proposició: IMPLANTAR UNA TARIFICACIÓ SOCIAL ALS SERVEIS GESTIONATS PER L’AJUNTAMENT
Demanem al Govern municipal que en el termini de dos mesos presenti una proposta d'implementació de tarifació social als preus públics dels serveis gestionats per l'Ajuntament de Barcelona, independentment del seu model de gestió. No obstant, demanem que es garanteixi el finançament als gestors d'aquests serveis, especialment si són entitats sense ànim de lucre
 
Pregunta: SOBRE ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ A BARCELONA ACTIVA
Preguntem al govern municipal quines mesures aplica Barcelona Activa per garantir la lliure concurrència en els processos de personal.
 
Prec: PUBLICACIÓ DE L’INFORME SOBRE EL SALARI MÍNIM A BARCELONA
Demanem que l’Ajuntament publiqui a la pàgina web municipal i a tots els mitjans digitals on pertoqui l’informe sobre el salari mínim a la ciutat de Barcelona, encarregat al professor Eduardo Rojo arran de l’aprovació d’una proposta d’ERC i que va ser entregat al consistori a finals de juny.
 
Seguiment: SOBRE LA PROTECCIÓ DEL COMERÇ EMBLEMÀTIC DE LA CIUTAT
Fem un seguiment de la proposició aprovada el mes de juliol per fomentar mesures per protegir l’activitat comercial que es duu a terme en molts dels establiments emblemàtics de la ciutat.


COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ
 
Proposició: ESTUDI DE PREVENCIÓ ARRAN DE LES AGRESSIONS A LES ZONES BLAVA I VERDA
Arran de les agressions que hi ha hagut als treballadors/es dels aparcaments de les zones blava i verda, demanem un estudi de prevenció que identifiqui zones de risc, patrons de violència i que segregui la problemàtica per sexes.

Pregunta: SOBRE LA SITUACIÓ LABORAL AL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
Preguntem al govern quines mesures emprendrà davant la problemàtica situació laboral dels treballadors/es del servei de teleassistència de l’Ajuntament.
 
Pregunta: SOBRE LA PARTICIPACIÓ A ÒRGANS COM L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DE PRESSUPOSTOS
Donada la baixa participació a la darrera Audiència Pública de Pressupostos, preguntem al govern què té previst per fomentar la participació ciutadana en òrgans de participació com l’esmentat


COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
 
Proposició: CREACIÓ DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PATRIMONI
Donada la necessitat d’un organisme autònom que s’encarregui de preservar el patrimoni de la ciutat, proposem la creació de l’Institut Municipal de Patrimoni. Demanem també que es restauri i rehabiliti el Palau del Marquès d’Alfarràs i s’hi ubiqui la seu de l’Institut, a més de les escoles de jardineria de Parcs i Jardins ja existents.
 
Prec: CREACIÓ D’UN CENTRE URBÀ D’ADOPCIÓ FELINA
Presentem un prec perquè el govern municipal habiliti un espai per acollir els 89 gats de l’anomenada “casa pastera” d’Horta, i comenci a definir un projecte de Centre Urbà d’Adopció Felina.
 
Prec: SOBRE L’ACCESSIBILITAT A L’ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL
Demanem al govern que faci les obres necessàries per resoldre el problema d’accessibilitat a l’estació de Sant Andreu Comtal, atès que la paralització de les obres ha generat mancances greus d’accessibilitat i seguretat.