Barcelona

Sant Andreu

Notícia

Cinc mesos després de la investidura, per fi comença el mandat a Sant Andreu          Ahir es va celebrar el primer plenari del Districte de Sant Andreu del nou mandat. Un plenari, que va servir per albirar com es desenvoluparà l’activitat política al Districte els propers 4 anys.

          D’entrada, va tenir lloc la presa de possessió de la regidora d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Montse Benedí, com a Presidenta de Districte, càrrec que ja ostentava el mandat passat i que es va renovar per unanimitat, avalant així la seva tasca i bon fer com a màxima representant institucional del Districte de Sant Andreu. 

          A continuació es va anar desgranant el cartipàs municipal, punt on des d’ERC vam fer evident la nostra voluntat d’impulsar l’acció política al districte i així donar resposta als grans reptes que tenen els nostres barris, a través de la revisió i actualització del cartipàs.

          Conscients que la millor distribució dels àmbits a treballar i la creació de nous consells cerca la millora de la eficiència del treball municipal i fomenta la participació del veïnat i les entitats davant d’amenaces com el canvi climàtic, la precarització de l’accés a l’habitatge o el desenvolupament del nostre jovent, es fa evident que necessitem tres nous consells sectorials. 

          La ciutat s’enfronta a les conseqüències del xoc climàtic i ha de poder anticipar-se als problemes derivats d’aquest a les portes de la declaració d’Emergència Climàtica i el desplegament del conseqüent Pla d’Acció. Aquesta estratègia front a l’emergència climàtica obliga a abordar de manera transversal la majoria de decisions que es prenguin en els propers anys: mobilitat, salut pública, abastiment energètic, drets socials, gestió de residus... i cal que siguin acompanyades pels diferents actors sectorials en tot el territori de la ciutat. Per això defensem la necessitat de desplegar un òrgan de marcat perfil suprasectorial, que compti amb la participació dels membres dels diferents Consells sectorials dels Districtes, evidenciant no només la necessària transversalitat, sinó cridant a la implicació de tothom; amb la finalitat de posar a consideració dels diferents actors dels Districtes les mesures  a desplegar i a facilitar el rendiment de comptes del Pla d’Acció el més proper de forma directa per part de la ciutadania.

          Les nostres propostes, presentades al plenari de viva veu i també de manera formal per escrit amb anterioritat, encara esperen resposta, i com es va fer palès en diversos punts del plenari, la capacitat de negociar i arribar a pactes, fomentar debats i coproduir les polítiques públiques que Sant Andreu i Barcelona necessiten, de moment, brillen per la seva absència.

          La resta de punts de la part de decisió es van aprovar amb el suport de tots els grups municipals, tan el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’instal·lacions de subministrament per a vehicles de motor, com el Pla Especial urbanístic per a la regulació dels habitatges dotacionals i els equipaments a la Carretera de Ribes, 53-65. Es a dir, sembla que per fi, després de les demandes veïnals i dels diferents grups, el projecte de Porta Trinitat per fi arrenca. Esperem, en aquest sentit, que es compleixin els calendaris que es van demanar, que el projecte executiu estigui enllestit al gener del 2020 i que les obres no s’allarguin mes dels 24 mesos previstos.
 
El primer informe de la regidora:  el nou govern del Districte està encara a les beceroles 

          Des d’Esquerra, vam aprofitar per donar la benvinguda al Districte a la regidora de govern, Lucia Martín, i fer-li memòria de grans projectes a impulsar, com la pacificació de la Meridiana, el projecte Nord Trinitat o la cicatriu a cel obert que suposen les eternitzades obres del Pla Sant Andreu Sagrera. Al costat de projectes mes modestos, però tant o mes importants pel dia a dia dels veïnes i veïns, projectes esportius com el camp de futbol del baró de viver, el desplegament de les darreres fases de les Casas Barates, avançar en la construcció dels habitatges i equipaments de Casernes, Porta Trinitat, Canòdrom, les Naus del Carrer Espronceda o la Torre del Fang. Alhora que exposar-li, dins de la nostra activitat ordinària com a consellers que trepitgen carrer, escolten entitats, veïnat i societat civil organitzada, que des de Districte s’entomin accions com el problema amb les rates de la caseta del pati de l’escola Ferran i Clua, la situació del quiosc tancat del carrer Felip II amb cantonada amb la Plaça del Congres, la necessitat d’informar en temps i forma als comerciants de La sagrera sobre l’estrena d’un Mercat de Pagès per poder avançar i donar suport al comerç dels nostres barris, així com vetllar perquè les obres, acabades d’iniciar, del nou mercat de Sant Andreu molestin el menys possibles a veïns i comerciants de la Plaça Mercadal.

          Projectes i reptes tots importants, i on, des d’Esquerra ens vam mostrar disposats per a impulsar-los i tirar-los endavant. Conscients que al final la nostra feina a Districte com a oposició es impulsar i controlar un govern, fer de corretja de transmissió de la ciutadania que a traves de les nostres propostes cerca fer avançar els barris del nostre Districte i la ciutat.

          Recordant-li també a la regidora, Lucia Martin, que des del nostre grup estarem molt amatents perquè des del districte es liderin acords i iniciatives de ciutat capdavanteres en la protecció i defensa dels drets de tota la ciutadania. Iniciatives com l’aprovada al passat plenari de Barcelona on el nostre grup va impulsar un acord per afavorir que tots els esdeveniments i festes majors de la ciutat respectin els drets de la gent amb TEA, amb la reducció de sorolls i les llums, per garantir una ciutat mes accessible.

          El nostre informe de la regidora no podia oblidar o deixar de fer esment a que som part d’una societat que viu un procés que hores d’ara ens fa estar pendents d’una sentencia, que s’albira a totes llums injusta, i que portarà nou dones i homes a ser condemnats per permetre que la ciutadania exerceixi els seus drets civils i polítics. En aquest sentit volem deixar constància de l’acord arribat a la Comissió de presidència, drets de ciutadana, participació i seguretat i prevenció de Barcelona del passat mes de setembre a iniciativa d’esquerra republicana de Catalunya pel qual es va aprovar una reacció institucional que, com a mínim contingues els següents paràmetres:

      1. El reconeixement que les persones enjudiciades ho son per motius polítics i, per tant, som davant d’un procés de persecució política, amb presos i preses.

      2. L’exigència de l’alliberament immediat dels presos i preses polítiques i el lliure retorn dels exiliats i exiliades

      3.El compromís amb el dret a l’autodeterminació i, per tant, la defensa de la celebració d’un referèndum com  a eina per a que el poble de Catalunya decideixi lliurement el seu futur
     
      4.La denuncia de la repressió de drets i llibertats que des de fa anys es pateix a Catalunya, i a l’Estat espanyol, així com la judicialització de la política catalana
     
      5. Expressar el nostre compromís com L’Ajuntament i treballar amb la resta d’institucions i societat civil del país per trobar solucions per aconseguir la llibertat dels presos polítics i fer una crida a la mobilització ciutadana a favor de drets i llibertats.  

          La part d’impuls i control a govern la podríem resumir en un “no a todo” per part dels dos partits de govern.

          Una actitud que ja van mostrar amb la nostra Declaració Institucional davant del xoc climàtic al que ens enfrontem, negant-se a signar a darrera hora mes per motius d’oportunitat política que no pas motius de fons un text on el Districte assumia la necessitat de “Mostrar públicament el seu compromís amb els objectius pel desenvolupament sostenible establert per Nacions Unides. Donar suport totes les mobilitzacions a favor d’actuar vers les conseqüències del xoc climàtic. Realitzar un protocol ecologista amb professionals i les entitats de Sant Andreu pels actes i esdeveniments organitzats pel propi Districte, així com per posar-ho a disposició de les diverses entitats dels barris en els esdeveniments que aquestes organitzin; i Realitzar campanyes i formacions respecte el xoc climàtic amb l’objectiu de conscienciar a la població i fomentar l’ecologisme. 

          Actitud poc dialogant i altiva que va servir a PSC i BEC per justificar votacions en contra a les proposicions sobre seguretat de Barcelona pel Canvi i Ciutadans, i que al torn de JxCat es va fer encara mes flagrant, votant que no a una proposta d’aquest grup que en la seva gran part assumia proposicions que el mandat anterior tant Esquerra Republicana, amb la proposta d’adopció de mesures d’urbanisme pal·liatiu per minimitzar les molèsties que la convivència amb les eternitzades obres del Pla Sant Andreu Sagrera els comporta; com del propi PSC, ara soci de govern, sobre la necessitat de canviar les tanques que delimiten l’obra per guanyar espai públic pel veïnat.

          La nostra proposat aquest plenari, recuperant la primera proposta d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, i fa 2 al propi plenari de Districte de Sant Andreu, on demanàvem que s’engegués la pacificació de la Avinguda Meridiana acordadament amb les veïnes i veïns atenent les reivindicacions i necessitats de la ciutadania organitzada dels barris per on passa a la Meridiana a traves de la Plataforma SOM Meridiana, i davant d’una emergència climàtica que ens obliga a prendre mesures amb tota celeritat per reduir els nivells de contaminació i fer la ciutat, el país i el planeta sencer mes habitables. Conscients que part d’aquestes mesures son de mobilitat i inclouen la necessitat d’entomar el brau per les banyes i reduir paulatinament el volum de desplaçaments en transport privat a la ciutat, no traspassar-ho a altres punts de la ciutat i dels barris, sinó duent a terme accions que ens permetin millorar el nostre dia a dia com a ciutadans i com a persones. La nostra proposta era literalment al següent:

          1. Que es convoqui a la major brevetat possible la comissió d’estudi sobre la pacificació de la Meridiana.

          2. Que en el marc de la comissió d’estudi sobre la pacificació de la Meridiana es presenti un projecte, abans d’acabar l’any 2019, amb calendarització i pressupost, dels seus trams entre el Carrer Mallorca i el barri de Vallbona, i que impliqui una disminució important del transport privat i un canvi d’usos de la Meridiana que doni preferència a les persones davant del vehicles, 

          3. Que en el marc de la comissió d’estudi sobre la pacificació de la Meridiana es presenti un estudi de mesures dissuasives de l’ús del vehicle privat, com l’habilitació de pàrquings dissuasius, busos exprés a ciutats i polígons, i altres mesures  per a desincentivar l’ús del vehicle privat i el foment de la mobilitat sostenible.

          4. Que el Districte de Sant Andreu, i la ciutat de Barcelona,  es comprometi a potenciar el sistema públic de rodalies, reclamant a l’Estat, entre d’altres mesures, la licitació, calendarització i construcció de l’Estació de Sant Andreu Comtal 

          5. El govern del Districte es comprometi amb la bona gestió del transport públic de la ciutat. 

         Al torn de la nostra proposta va continuar el mateix no a tot per part de govern, posicionant-se a favor del contingut material de la proposta però al·legant que en ella mancava una referencia a la Generalitat.

          Esment que té cap sentit donat que el compromís expressat en públic pel govern va ser finalitzar en aquest mandat el tram entre el carrer Mallorca i la rambla Fabra i Puig. Tram de la Meridiana on la Generalitat de Catalunya no té cap competència.

          Un posicionament en contra que sorprèn molt venint d’un PSC que no fa un any al mateix plenari de sant Andreu presentava una proposta en similars termes al govern Colau instant-lo a la pacificar la Meridiana, sobretot en el seu tram central, el que transcorre pel nostre Districte.

          Seguirem amatents i farem seguiment dels compromisos, que malgrat el vot en contra a la proposició, es van expressar al plenari. Esperem doncs que la taula de participació de la Meridiana es convoqui abans de finals d’any i, tant important o mes, sigui aquest mandat on veurem la pacificació de la Meridiana en el tram que va del encreuament amb el carrer Mallorca fins a la rambla de Fabra i Puig.

          Al torn del precs, el no a tot va ser la tònica dominant, rebutjant 4 dels 5 precs presentats pels grups de l’oposició, i transaccionant in voce a darrera hora el prec del nostre grup municipal on instàvem a la creació d’una Comissió de Seguiment del Projecte de Trinitat nord a fi i efecte de treballar i mantenir informats als veïns de l’evolució d’aquest gran projecte de transformació. Així doncs, un cop comencin les obres es constituirà aquesta Comissió de Seguiment del Projecte Trinitat Nord a petició d’ERC Sant Andreu.

          El plenari va finalitzar amb el torn de preguntes del grups. Torn on des del Esquerra van demanar la previsió del govern del Districte per a l’execució de la passera entre Rambla Onze de setembre i Rambla Prim. La resposta de govern es que al 2020 la passera connectarà amb el Triangle Ferroviari i que la continuació de la mateixa dependrà (sic) del desplegament de les obres de l’Estació de la Sagrera.

          Un primer plenari que ens deixa una sensació de govern del no, incapaç de, ja no arribar a acords, sinó ni fomentar un debat i buscar punts de contacte i coproducció de polítiques publiques en favor de la ciutadania del nostre Districte.

          La porta d’Esquerra Republicana de Catalunya sempre esta oberta, i esperem que ara que s’endega l’elaboració del Pla d’Actuació de Districte (PAD), trobar una actitud mes dialogant o oberta a debat i propostes per part dels grups de govern. Nosaltres no deixarem de pensar en el benestar de la ciutadania treballant propostes i iniciatives per impulsar una ciutat mes lliure, justa i feminista. 

          Seguim!


Carlos R. Escuredo
Conseller Portaveu ERC
Districte de Sant Andreu