Barcelona

Sant Martí

Notícia

28è Congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí


Benvolgut, benvolguda,

Ens plau convocar-te al 28è Congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí,  que celebrarem el proper dissabte 11 de juliol de 2020, a les 11:00 hores, previsiblement a la sala d’actes de la Seu Nacional d’Esquerra al carrer Calàbria, 166 de Barcelona.
 
Proposta de l’ordre del dia del 28è Congrés de SM:

1. 
Elecció de la Mesa.
2. Aprovació de l’ordre del dia.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del congrés anterior (16.12.2019).
4. Informe de la Presidència comarcal sortint i informe econòmic.
5. Presentació de candidatures a la Presidència i a la Permanent comarcal.
6. Elecció conjunta de la Presidència i la Permanent comarcals.
7. Presentació de candidatures a consellers nacionals.
8. Elecció del conseller o consellera nacional de SM.
9. Torn de paraules.
10. Cloenda del 28è Congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí.

Seguint les indicacions de Seu Nacional i de la Federació Regional de Barcelona, per poder garantir l’aforament, així com totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries, cal fer una inscripció prèvia en el següent enllaç: https://creixem.esquerra.cat/civicrm/event/info?reset=1&id=227
 
Us recordem que per poder participar amb dret a vot al 28è congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí, cal que els i les militants gaudeixin d’una antiguitat mínima de tres mesos abans del congrés, així com estar al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració, en aquest cas el 4 de juliol de 2020 i així ha de constar a la llista que la Secretaria Nacional d’Organització posi a disposició de la comissió organitzadora del congrés. Així mateix per inscriure’s al congrés i exercir el dret a vot, totes les persones interessades hauran de presentar el corresponent carnet d’Esquerra o DNI. Els simpatitzants i amics d’ERC Sant Martí, podran participar amb veu però sense vot, així com els i les militants que no compleixin les condicions descrites anteriorment.
 
Les candidatures a la Presidència i Permanent comarcals s’hauran de lliurar per escrit a la Comissió Organitzadora com a mínim cinc dies naturals abans del Congrés, acompanyades d'un aval del 5 % de la militància de la federació de districte al corrent de pagament, és a dir 9 avals. Els avals només seran vàlids si s’han recollit en els fulls d’avals oficials. Cada persona militant pot avalar una sola candidatura. Les candidatures han de comptar amb la signatura de conformitat de totes les persones integrants i hauran d’incloure un programa d’actuació.

Les persones que vulguin presentar candidatura a formar part del Consell Nacional per ser escollides pel Congrés hauran de presentar un aval corresponent al 3% de la militància de la de la federació de districte al corrent de pagament, és a dir 6 avals, o bé ser avalades per una o diverses executives de seccions locals que representin aquest nombre de militants. Cada persona militant pot avalar màxim dues candidatures. Els avals només seran vàlids si s’han recollit en els fulls d’avals oficials i s’hauran de lliurar per escrit a la Comissió Organitzadora com a mínim cinc dies naturals abans del Congrés.
 
Totes les candidatures s’hauran de presentar presencialment com a màxim abans del dilluns 6 de juliol de 2020 a les 11:00 hores al casal Roc Boronat carrer d’Espronceda 76. Així mateix, us informem que per poder accedir a un càrrec orgànic caldrà estar al corrent del compliment de la Carta Financera.
 
La comissió organitzadora del Congrés està formada per Jose Luis Delgado, Maria Rosa Pardo, Pascual Herrera, Patricia Sarrias, Alba de Pablo i Josep M. De la Concepción. Per a dubtes o aclariments us podeu adreçar al correu electrònic [email protected]
 
Ben cordialment,
Jordi Rallo i Casanovas
President d'Esquerra Sant Martí