Barcelona

Sant Martí

Notícia

PLENARI 09/07/2020 (COVID-19)


El proper dijous 9 de Juliol és dia de Plenari al Districte de Sant Martí. De nou, degut a la COVID-19, el Ple no serà presencial sinó per via telemàtica. No obstant això, com a cada plenari des d’ERC i per boca dels seus representants, presentem i defensem diverses propostes, preguntes i precs per a millorar els nostres barris i la vida dels seus veïns.

En aquesta ocasió presentem una proposició per a abordar la gestió de l’espai i la convivència de veïnat i concerts al Fòrum, també presentem un prec per a fer arribar definitivament l’Àrea Verda d’aparcament a tots els barris. També preguntem per les polítiques d’ocupació juvenil en el context COVID-19. Finalment farem el seguiment de la proposició que vam presentar sobre la difusió online i accessibilitat del plenaris i consells del Districte, presentada el passat desembre.Exposem a continuació les propostes realitzades i un breu explicació de les mateixes.
 
Proposició per a una millor gestió del Fòrum:
El recinte del Fòrum acull espectacles i esdeveniments de forma regular, fet que ocasiona diverses molèsties al veïnat. L’Ajuntament de Barcelona va aprovar la constitució d’una Comissió de Seguiment del Parc del Fòrum amb la participació d’entitats veïnals, però mai ha estat convocada. Recentment s’han programat 70 nits de concerts, “Les Nits del Fòrum” entre juny i setembre, i aquesta programació comporta un tancament parcial del Parc del Fòrum durant un mínim de 70 dies. El malestar sorgit constata la necessitat d’arribar a acords pel que fa a la programació i mesures de convivència entre l’Ajuntament i el veïnat. Amb aquestes consideracions i fets, des d’ERC Sant Martí proposem el següent:
 
“Instar al regidor del Districte de Sant Martí per tal que dugui a terme les accions suficients i necessàries per a:
- Que Convoquin la Comissió de seguiment del Parc Fòrum de forma immediata.
- Que mentre no es constitueix i convoca la Comissió, BSM i el Districte de Sant Martí arribin a acords amb el veïnat en relació a l’esdeveniment més proper al calendari, “Nits del Fòrum” amb una programació de 70 concerts entre juny i setembre.
- Que BSM i el Districte de Sant Martí, juntament amb el veïnat, elaborin un protocol pel que fa al Parc Fòrum on es fixin els usos, calendaris i criteris de convivència i s’estableixi una revisió anual del mateix.”  

Prec relatiu a l’ampliació de l’Àrea Verda:
Un cop publicada la previsió d’ampliar l’Àrea Verda d’aparcament a la ciutat s’ha constatat que determinades zones n’han quedat fora, en especial alguns barris que encara avui s’utilitzen com a aparcament del conegut com a “Park and Ride” on s’utilitza aquest espai per a vehicles per part de gent que prové d’altres lloc en detriment dels veïns. Tenint alhora en consideració que, a petició d’ERC, es va realitzar en el mandat anterior un estudi sobre la implementació de l’Àrea Verda a tot el Districte, preguem:
- “Que el regidor del Districte de Sant Martí insti de manera urgent a la regidoria de mobilitat per tal que es revisin i modifiquin les zones anunciades d’implantació d’aparcament regulat al nostre districte i s’hi incloguin, com a actuació preferent, totes aquelles zones que són utilitzades com a “Park and Ride”; sent una de les prioritats incloure el barri del Besòs i el Maresme, entre d’altres, en la planificació actual, així com faciliti a tots els grups en el decurs del consell plenari l’estudi realitzat el mandat el anterior.”

Pregunta relativa a les polítiques d’ocupació del jovent:
La crisi de la COVID19 ha generat una situació d’aturada on la joventut és un dels col·lectius que ha patit especialment la caiguda de contractacions i la desaparició de llocs de treball. Atès que al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona del 26 de juny es va acceptar el prec que instava al govern municipal a presentar en el termini màxim d’un mes una bateria de mesures de curt i mitjà termini pel tal d’ajudar a pal·liar les conseqüències sobre el mercat laboral dels i les joves de Barcelona provocades per la crisi de la COVID-19, preguntem:
-  
“Quines mesures està treballant el govern del districte amb el moviment associatiu juvenil i punts Infojove per pal·liar les conseqüències ocupacionals de la crisi de la COVID-19 en la realitat que afecta als joves de Sant Martí?”
 
Seguiment sobre la participació i accessibilitat als òrgans del Districte:
En el plenari del dia 5 de desembre de 2019 es va aprovar una proposició presentada per ERC al Consell Plenari del Districte de Sant Martí, un proposició especialment adequada en l’actual context de CIVID-19, referent a la participació ciutadana, accessibilitat i transparència de l’acció institucional del districte.
- En concret demanem: “Que el govern informi de l’estat en que es troba la proposició d’ERC aprovada en el plenari de desembre de 2019, és a dir: El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda:
Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a prendre les mesures suficients i necessàries per tal que els òrgans de participació ciutadana del districte siguin retransmesos en directe de manera a assolir la possible participació d’un major nombre de veïns i veïnes del nostre districte.
- Garantir que com a mínim seran retransmesos tots aquells que tinguin lloc a la sala de plens del districte (consell plenari, audiència pública, consells sectorials, etc.).
- Garantir que tots aquells òrgans que no puguin ser retransmesos en directe siguin gravats i publicats al web del districte en un període no superior a 48 hores.
- Garantir que les retransmissions es posin a disposició de la ciutadania amb mitjans i formats accessibles.”
 
Recordeu que podeu trametre les vostres propostes i consultes a [email protected] o als diferents consellers i conselleres de Districte.