Barcelona

Grup municipal

Notícia

Barcelona avala el Compromís Besòs-Maresme impulsat per Esquerra per transformar integralment el barri en 15 anys


Els republicans insisteixen en el “col·lapse” que pateixen les OAC i que facilita “la revenda de cites prèvies” i exigeixen més recursos “personals i tècnics” per “acabar amb el bloqueig”

El barri del Besòs-Maresme, al districte de Sant Martí, es transformarà de forma integral durant els propers 15 anys gràcies a l’aprovació avui al plenari municipal del Compromís Besòs-Maresme, una proposta d’Esquerra Republicana que contempla actuacions urbanístiques, socials, mediambientals, de mobilitat i de seguretat per al barri. “Barcelona es fa càrrec del Besòs-Maresme, se’l fa seu, i el converteix en objectiu d’aquest mateix mandat”, ha declarat el president del grup municipal d’Esquerra, Ernest Maragall. “Hem de treballar perquè el compromís de l’Ajuntament i de tota la ciutat amb el barri sigui una realitat en aquest mandat”, ha insistit el regidor.

La proposició, que ha estat aprovada per unanimitat, situa com a primer pas la creació immediata d’una comissió de treball, integrada per actors socials de la zona, experts i grups polítics, que tingui com a objectiu elaborar, en el termini màxim d’un any, el document del Compromís Besòs-Maresme. Un pla que haurà d’incloure, com a mínim, les següents actuacions:
  • Construcció d’habitatge de lloguer social.
  • Ajudes específiques per la rehabilitació d’habitatge existent.
  • Mesures de rehabilitació energètica.
  • Mesures de reconversió urbana i un pla d’equipaments.
  • Un pla de seguretat.
  • Millora dels punts foscos i actuacions concretes a l’espai públic.
  • Un programa de reinserció laboral, un pla d’impuls a l’ocupació i mesures de reactivació econòmica.
  • Un pla específic d’impuls al comerç de proximitat.
  • Actuacions sobre la mobilitat.
  • Mesures de foment de la cultura i l‘educació.
“Avui comencem, però ni molt menys acabem, i ho fem amb el Besòs-Maresme com a primera mostra de respecte i de reconeixement de drets vulnerats durant massa anys que avui comencem a recuperar”, ha insistit Maragall, que ha incidit en el “potencial” del barri “tant per la seva situació com per la seva connectivitat”.

La iniciativa presentada per Esquerra posa l’èmfasi en la necessitat de dotar dels recursos necessaris el pla de transformació, ja sigui a través de recursos propis de l’Ajuntament o amb inversions provinents de Fons Europeus COVID, Fons FEDER o contractes programa i convenis amb la Generalitat o la Diputació de Barcelona.

Es constituirà, a més, una comissió de seguiment del compliment del Compromís Besòs-Maresme, que donarà compte de l’execució un cop al semestre al Plenari del Districte i que s’haurà de reunir, com a mínim, dos cops l’any.

Recursos per acabar amb el “col·lapse” de les cites prèvies a les OAC

Esquerra ha presentat dos precs al consell plenari d’avui. El primer, acabar amb el “col·lapse” i el “bloqueig” que pateixen les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) a l’hora de gestionar cites prèvies per tràmits administratius. “Avui és pràcticament impossible poder accedir a certs tràmits de l’Ajuntament”; ha assegurat la regidora Elisenda Alamany, que ha recordat que aquest col·lapse està provocant revenda de cites prèvies. “Hi ha impresentables que s’aprofiten de la gent amb revenda de cites prèvies, per 50 o fins a 400 euros”, ha afirmat.

Els republicans han demanat que el govern municipal reconegui les “greus deficiències” de les OACs i que, per tant, les doti de personal, formació i mitjans tècnics adients per acabar amb els bloquejos, així com treballi de la mà de l’Estat per solucionar els problemes per aconseguir tràmits d’estrangeria. “La mala gestió de les vites prèvies a les oficines d’estrangeria i de la policia nacional són un clar cas de discriminació i maltractament”, ha reblat Alamany.

El segon prec ha demanat que la Barcelona pugui ser receptora directe dels Fons de Recuperació Covid europeus per tal d’entomar la recuperació i la reconversió econòmica de la ciutat. En concret, el prec demanava al govern municipal que es formi un grup de treball específic i el nomenament d’una persona comissionada o responsable per tal que identifiqui i impulsi projectes susceptibles de rebre finançament de fons europeus. “La participació de les ciutats i de les àrees metropolitanes en la gestió d’aquests fons pot contribuir a un ús més eficient”, ha defensat Jordi Coronas.