Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

El "Compromís Besòs-Maresme" al Plenari del Districte de Sant MartíPer als qui no coneguin el contingut del “Compromís Besòs-Maresme” és recomanable la lectura dels articles anteriors sobre aquesta qüestió per posar-se en situació.
 
Aquest és de quan és va presentar al plenari de L’Ajuntament de Barcelona la proposició

http://locals.esquerra.cat/poblenou/article/104770/esquerra-planteja-una-transformacio-integral-del-barri-del-besos-maresme-en-15-anys-amb-ac-1
 
I aquest és de just després de l’aprovació per unanimitat de tots els grups polítics de la proposta presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana en el ple celebrat el 30 d’octubre de 2020.

http://locals.esquerra.cat/poblenou/article/104822/barcelona-avala-el-compromis-besos-maresme-impulsat-per-esquerra-per-transformar-integralm
 
 
La iniciativa d’aquest “Compromís Besòs-Maresme” ha estat fruït d’una tasca portada a terme pels veïns, les veïnes, el teixit associatiu del barri conjuntament amb tot l’equip de la Secció Local de Poblenou-Besòs amb els Consellers de Districte totalment implicats. Una tasca que ha significat moltes i moltes hores de reunions per determinar les mancances, disfuncions, necessitats, etc. del barri per poder finalment elaborar una proposta i treballar amb els membres del Grup Municipal d’Esquerra Republicana per portar-la fins al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona negociant i acordant amb la resta de grups polítics per aconseguir la seva aprovació per unanimitat i que sigui tota la ciutat qui es comprometi amb el futur del barri.
 
Finalment el dilluns 23 de novembre va tenir lloc el Plenari del Districte de Sant Martí que estava plantejat en el punt 6é del “Compromís Besòs-Maresme”.
 
Per començar no està de més esmentar que el regidor de Districte Sr. Escudé va mostrar una postura bel·ligerant, la mateixa per cert que va mostrar en el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona tot i que és van incorporar dues esmenes que havia aportat, era com si li molestés el fet de que un altre grup polític se li hagués avançat en cercar una solució als problemes que té el territori del que és responsable i demostrant més preocupació per la imatge que no pas pel contingut del “Compromís Besòs-Maresme”.
 
També s’ha de remarcar el fet que les veïnes i veïns del barri no van poder intervenir en directe al Plenari, només van poder enviar intervencions escrites que va llegir la Presidenta del Districte, al·legant “problemes tècnics”. És un mal acudit que el Districte on està el 22@ tingui “problemes tècnics” que impedeixen fer efectiva la participació de la ciutadania en un Ple com aquest on aquesta participació era cabdal. Sembla com si al equip de Govern de la ciutat no li agradi que els ciutadans puguin parlar directament amb ells. Vetllarem perquè en el futur desenvolupament del “Compromís Besòs-Maresme” aquesta situació no es torni a repetir.
 
Per resumir el que va ser el plenari i el que és i representa el “Compromís Besòs-Maresme” a partir d’aquí transcrivim íntegrament la darrera intervenció de la Consellera Lourdes Arrando en nom del nostre grup:
 
 o           Nosaltres no hem vingut aquí a fer retrets al govern, pensem que ara no és el moment de retrets sinó de fer feina pel barri.
o            Vostès ens ha volgut ofegar amb dades. Aprofitem per agrair als tècnics del districte la feina feta i pensem que el que cal - partint d’aquestes dades i de les que puguin venir - és arribar a compromisos escoltant el que vol el veïnat i el que li cal.
o            I ja posats trobem a faltar dades de seguiment. Què s’ha dut a terme? Què ha quedat pendent?
o            També podríem debatre la seva Mesura de Govern però no hi entrarem, és evident que parlem de coses diferents, l’acord parla de mirada llarga i el seu document acaba el 2023.
o            Ara mateix tenim una EINA i un temps per davant per arribar acords i definir actuacions.
o            Fa anys vaig assistir a una conferencia sobre el Pla Metropolità de Barcelona i un ponent danès va dir que “Barcelona és reconeguda pels seus plans i estudis de gran qualitat, però, que malauradament també per no dur-los a terme.”. Aquest és el problema que tenim ara mateix sobre la taula: s’ha fet una feina ingent de diagnosi però els governs no han estat capaços de generar un veritable canvi en aquest barri.
o            Malauradament, fins ara, el Besòs-Maresme ha funcionat com a límit de la ciutat. Com si el que passés entre el Josep Pla i el Carrer Sant Ramon de Penyafort  no tingués a veure amb el què és i vol ser Barcelona.
o            I això és culpa del govern actual de la ciutat? NO NOMÈS segur que tots tenim la nostra autocrítica a fer... cadascú des de les responsabilitats que tingui.
o            Podríem dir que per les administracions ha estat un dels patis d’endarrere, això ha de canviar. Aquest límit ha de convertir-se en un llindar, una oportunitat, no només pel barri sinó per la ciutat i també per a la metròpoli
o            Entendran que les actuacions, han de venir del diàleg i els acords de la comissió. Des del nostre el nostre Grup Municipal fèiem un seguit de propostes que evidentment no pretenen ser definitives, han de passar per la validació de la comissió. No s’entendria que fos d’altra manera.
o            La participació del barri és CLAU i una característica IMPORTANTÍSSIMA d’aquest acord.
o            També considerem que serà necessari fer un esforç per dotar la comissió d’una màxima transparència. La transparència obliga a ser rigorosos.
o            A ningú se’ns escapa que cal reequilibrar la ciutat cap el nord-est i això farà que Barcelona esdevingui una ciutat més equitativa.
o            Nosaltres, Esquerra, en el barri del Besòs-Maresme veiem una oportunitat i molta potencialitat. Tant per la seva situació entre trames urbanes i productives com per la seva connectivitat natural amb el mar i la proximitat al riu.
o            És evident que hi ha feina feta i molta feina a fer i que caldrà moltíssima inversió.
o            És un projecte de ciutat. Som conscients que la ciutat ni ho ha de fer ni ho pot fer tota sola, aquí hi ha molts actors, moltes institucions i portes que tocar, els avancem que poden comptar amb nosaltres en aquest sentit.
o            Aquesta comissió de treball obre una finestra d’oportunitat per a la transformació del barri i aquest compromís hauria d’esdevenir la palanca de canvi que necessita tot l’eix Besòs.
o            Es tracta de posar les persones al centre de la política, les persones com participants de la transformació i les persones com a principals beneficiats del futur d’aquest territori.
o            No volem oblidar que el barri del Besòs-Maresme és un barri de llarga tradició de lluita veïnal podríem dir que gairebé tot el que tenen ho han lluitat, aprofitem per fer el nostre petit reconeixement  a tota aquesta gent que va lluitar, lluita i lluitarà per un futur millor.
 
Per acabar, per part d’Esquerra esperem una data concreta per convocar la taula y un calendari de trobades per tal que aquest grup de treball pugui engegar la feina.

Mirin, ja els hi deia a l’Inici això no va de vostès o nosaltres això va del futur de la ciutat de Barcelona, però sobretot va dels veïns i les veïnes del Besòs-Maresme. Els que hi han viscut, els que hi viuen i els que hi viuran.