Barcelona

Sant Martí

Notícia

Plenari del Districte de Sant Martí (Març 2021)


El proper dijous 4 de març és dia de Plenari al Districte de Sant Martí. De nou, degut a la COVID-19, el Ple no serà presencial sinó per via telemàtica. No obstant això, com a cada plenari des d’ERC i per boca dels seus representants, presentem i defensem diverses propostes, preguntes i precs per a millorar els nostres barris i la vida dels seus veïns.

En aquesta ocasió presentem una proposició per a protegir la idiosincràsia del carrer Rogent i el seu entorn, també presentem dues preguntes i fem el seguiment d’un prec de l’any passat. Una pregunta és orientada a saber què es farà al nou espai disponible a Casal de Gent Gran del Parc del Clot. També preguntem per la ubicació dels serveis que es van preveure a l’antic cinema Pere IV, al barri del Besòs i Maresme. Finalment farem el seguiment del prec que vam presentar el març de 2020 sobre el manteniment, l’accessibilitat i la convivència entre col·lectius –en especial el nudista- a les platges de la ciutat. Exposem a continuació les propostes realitzades i un breu explicació de les mateixes.
 
Proposició per a dotar d’un Pla d’Usos el carrer Rogent (veure document):

El carrer Rogent és la columna vertebral del Clot i el Camp de l’Arpa, punt de trobada i eix comercial. No obstant això, la pressió turística, immobiliària i els canvis d’usos posen en risc la fisonomia del carrer i el benestar del veïnat. Aquest fet obliga a fixar un Pla d’Usos municipal a la zona que serveixi per evitar activitats i fenòmens no desitjats per veïns i entitats. Per aquestes consideracions que des d’ERC Sant Martí proposem el següent:

“Instar el regidor del Districte de Sant Martí que dugui a terme les accions suficients i necessàries per tal que durant l’any 2021 es faci un procés participatiu i es redacti el Pla Especial Urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats (Pla d’Usos) del carrer Rogent i el seu entorn al barri del Clot-Camp de l’Arpa.”

Pregunta relativa al usos dels espais del Casal de Gent Gran del Parc del Clot (veure document):

Atès que previsiblement l’Esplai S.C.V. Clot ubicat a l’equipament de la plaça Joan Casanelles ja no s’hi allotjarà més, i atenent que és un espai compartit amb el casal de Gent Gran del Parc del Clot, que en fa també ús, preguntem pel seu futur:

“Quin ús té previst el govern del Districte de Sant Martí per l’espai que deixa lliure l’Esplai S.C.V. Clot i quin efecte tindrà aquest ús sobre l’espai que actualment ocupa el Casal de Gent Gran del Parc del Clot?”
 
Pregunta relativa als serveis previstos a l’equipament de l’antic cinema Pere IV (veure document):

L’anunci d’un acord entre el Departament de Salut de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per a la ampliació del CAP Besòs ens fa preguntar-nos per la ubicació de diversos serveis que anteriorment s’havia previst ubicar en aquest equipament. Per aquests motius preguntem:

“On té previst ubicar els serveis pel barri del Besòs-Maresme que havien d'anar a l’antic Cinema Pere IV el govern del districte de Sant Martí ?”

Seguiment del prec sobre les platges del Districte (veure document):

Atès que en el plenari del dia 5 de març de 2020 es va acceptar un prec presentat ERC al Consell Plenari del Districte de Sant Martí per a garantir el bon estat i la universalitat d’accés i gaudiment de les platges, demanem:

“Que el govern informi de l’estat en que es troba el prec d’ERC acceptat en el plenari de març de 2020, és a dir:
 
- Que es planifiqui i dugui a terme la recuperació de les platges del districte considerant els criteris d’accessibilitat per a totes les persones incloent-hi una senyalètica clara que permeti a les persones localitzar i identificar els diferents espais i, en especial, pel que fa a la platja nudista, on ha de ser fàcil i entenedora, indicant on comença i on acaba aquest espai així com recomanant comportaments cívics per garantir la tranquil·litat i el respecte cap als seus usuaris.“
 

Recordeu que podeu trametre les vostres propostes i consultes a [email protected] o als diferents consellers i conselleres de Districte.