Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

Projectes de proximitat Febrer 2021 Pacte entre l’Equip de Govern i el grup d’ERC als districtes


En la negociació del pressupostos pel 2021 el Grup Municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Barcelona va aconseguir que s’inclogués una partida de 30 milions d’euros d’inversions dels que al Districte de Sant Martí li corresponen 3,5 milions d’euros.
Tal com va dir el cap del Grup Municipal d’ERC, Ernest Maragall, “és un pacte de ciutat, molt més que un pacte polític”.

La distribució dels projectes per cada una de les àrees és la següent.


Les actuacions havien de complir 5 condicions: Actuacions de consens. Aprovades conjuntament per part del grup d’ERC, l’equip de govern i els consellers d’Esquerra i dels grups a govern als Districtes. Executables aquest any. Dotació econòmica per a l’anualitat 2021. Sostenible amb pressupost propi. Equipaments seran gestionats amb el pressupost del Districte. Resposta a la demanda ciutadana. Fer prevaldre l’esperit del pacte: atendre les propostes ciutadanes. Responsabilitat i decisions compartides. Diàleg entre els grups polítics de govern i ERC que faciliti els objectius. Amb aquestes premisses al Districte de Sant Martí les inversions s’han concretat en 7 projectes, 3 dels quals corresponen al territori dels 6 barris del Casal Poblenou-Besòs.

Aquests 3 projectes son:

Carrils bici Badajoz-Independència (eix vertical) i Cantàbria-Santander (eix transversal). 
El carril bici Badajoz-Independència es un eix vertical de connectivitat de la ciutat, fonamental per tal de completar la trama de carrils bici de la ciutat. El carril bici Cantàbria-Santander es un eix transversal de connectivitat de la ciutat, fonamental per tal de completar la trama de carrils bici de la ciutat i la comunicació entre el litoral i els municipis veïns.
Pressupost: 600.000 euros.

Compra i rehabilitació de locals al barri del Besòs-Maresme, per tal de cedir-los a entitats que puguin millorar la cohesió social i la dinamització econòmica del barri.
Pressupost: 400.000 euros.

Re-urbanització del tram del carrer Pallars, comprés entre Joan d’Àustria i Marina, que no ha estat urbanitzar al trobar-se fora de l’àmbit de 22@
Pressupost: 900.000 euros.