Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

El govern també es nega a estudiar prohibir vendre animals a la ciutat


Esquerra Republicana porta des del final del mandat passat intentant obrir el debat municipal sobre la possible prohibició de la venda d’animals de companyia a la ciutat. El passat mes de febrer, a més, es va aprovar per unanimitat una proposició per engegar un grup de treball dins el Consell Convivència, Protecció i Defensa dels Animals perquè s’estudiés aquesta qüestió.

Avui, els republicans hi hem tornat amb un prec per tal de convocar de forma urgent aquest Consell, després de la detecció d’un establiment a Nou Barris que incomplia un seguit de normes que han causat que hagi estat precintat. Tanmateix, el govern municipal s’hi ha negat.

“Existeix una xarxa de tràfic d’animals il·legal que té ramificacions a BCN i que per tant és un tema que s’ha d’abordar”, ha afirmat el regidor Jordi Coronas. “No volem fer una proposta tancada, s’ha de debatre al Consell, per això demanem que es convoqui de manera urgent per modificar l’ordenança i debatre sobre si es prohibeix o no la venda d’animals a la ciutat”, ha insistit. El govern ha al·legat no tenir competències per legislar sobre la qüestió, però el prec d’Esquerra demanava una competència plenament municipal: convocar el Consell.

El prec demanava impulsar en el termini de 12 mesos una modificació de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals (OPTVA) en el sentit de regular o prohibir la venda d’animals a Barcelona, establir mecanismes eficients per garantir les inspeccions a establiments comercials i les corresponents sancions derivades, així com la traçabilitat de la informació dels animals comissats.