Barcelona

Grup municipal

Notícia

Esquerra detecta que Barcelona incompleix els 11 plans d’emergències de Protecció Civil


Jordi Coronas afirma que el govern municipal “no ha fet els deures” i anuncia que els republicans presentaran una moció a la propera comissió de presidència per exigir resoldre la situació en menys de 6 mesos

Barcelona té caducats 10 plans i no disposa d’un per a la prevenció d’emergències per ventades
 

D’onze plans d’emergència contemplats per la Llei de Protecció Civil de Catalunya, Barcelona en té caducats 10 i no disposa del pla d’actuació municipal per a la prevenciód’emergències per ventades. Així ho ha detectat el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, que ha anunciat que registrarà una iniciativa a la propera comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció del consistori per resoldre la situació en un termini no superior als 6 mesos, i que també es presentarà a d’altres municipis de l’àrea metropolitana.

“Volem deixar clar que no s'ha de generar alarmisme, però el govern municipal no ha fet els deures”, ha afirmat el portaveu dels republicans, Jordi Coronas. “Tenim els plans caducats i s’han d'homologar de nou, doncs es obligat per evitar responsabilitats jurídiques que es podrien derivar”, ha continuat. Els plans d’emergència son les eines per garantir les mesures de seguretat i coordinació de les emergències tant per la població, com per l’estructura municipal implicada en les emergències, i requereixen que es mantinguin sempre actualitzades i implantades per donar la millor resposta davant les situacions greus.

“Els plans s’han d'actualitzar especialment després de l’arribada del COVID i amb situació d’emergència climàtica, cal estar sempre preparats per als nous reptes de la ciutat en qüestions d’emergència”, ha apuntat Coronas, que ha recordat que Barcelona, a través de la Carta Municipal, “té competències gairebé plenes en aquest àmbit, a més de cossos de prevenció, seguretat i emergències propis”.

Barcelona té caducats des del 14 de febrer del 2017 els plans de prevenció d’emergències sísmiques i per la contaminació d’aigües marines, i des de l’11 de juny dels 2019 els plans d’emergències per incendis forestals, nevades, inundacions, transport de matèries perilloses per carretera i ferrocarril, emergències aeronàutiques, a més del pla bàsic de protecció civil. La ciutat, a banda, no disposa d’un pla d’actuació municipal per a la prevenció d’emergències per ventades.

La iniciativa que Esquerra presentarà en comissió també contempla que en un termini no superior a 6 mesos es porti a aprovació del Ple el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), en compliment del decret 155/2014 que obliga els ajuntaments a presentar aquest document.