Barcelona

Sant Martí

Notícia

Plenari del Districte de Sant Martí (Maig 2021)


El proper dijous 6 de maig és dia de Plenari al Districte de Sant Martí. De nou, degut a la COVID-19, el Ple no serà presencial sinó per via telemàtica. No obstant això, com a cada plenari des d’ERC i per boca dels seus representants, presentem i defensem diverses propostes, preguntes i precs per a millorar els nostres barris i la vida dels seus veïns.

Proposició per  passar el carril bicicleta de I ‘Avinguda Diagonal entre els carrers Badajoz i Josep Pla a calçada (veure document):
En aquesta ocasió presentem una proposició per a  instar el regidor del Districte de Sant Martí per què dugui a terme les accions suficients í necessàries per tal que el carril bicicleta de I ‘Avinguda Diagonal entre els carrers Badajoz i Josep Pla sigui ubicat a la calçada el més aviat possible.
 
Prec per a l’obertura de més oficines de Serveis Socials a l’estiu (veure document):
Presentem un prec per a que el govern del Districte de Sant Martí insti a I‘Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona per tal que dugui a terme un estudi avaluant la necessitat de tenir més oficines de Serveis Socials al districte de Sant Martí obertes durant I'estiu, prioritzant en aquest estudi els barris de la Franja Besòs.

Pregunta sobre les “Cuines Fantasma” (veure document):
En quin punt es troba el Pla Especial per regular la ubicació d'activitat de plats preparats amb obrador i cuines industrials sense degustació, anomenades "Cuines Fantasma", i quins espais de diàleg tindran durant el període de redacció amb els veïns de l'entorn.

Seguiment del prec del projecte RADARS (veure document):
Atès que en el plenari del dia 5 de març de 2020 es va aprovar una proposició presentada pel Grup Municipal d'Esquena Republicana de Catalunya al Consell Plenari del Districte de Sant Martí, demanem:

“Que el govern informí de l'estat en què es troba la proposició d'ERC aprovada en el plenari de març de 2020, és a dir:
- lnstar el Regidor del Districte de Sant Martí a prendre les mesures suficients i necessàries per tal que el projecte RADARS, que té com a objectiu reduir el risc d'exclusió social i aïllament de les persones grans, un risc especialment accentuat en el cas de les dones, s'implanti de forma progressiva, en un termini no superior a un any, als barris del nostre districte on no hi és i, de forma URGENT, als barris del Besòs Maresme i de La Verneda-La Pau.”
 
Recordeu que podeu trametre les vostres propostes i consultes a [email protected] o als diferents consellers i conselleres de Districte.