Barcelona

Sant Andreu

Notícia

‘Porta a porta’: fem-ho, però fem-ho bé


A ningú se li escapa que la crisi climàtica sense precedents que afecta el nostre planeta requereix mesures urgents per fer-li front. I el racó de món on vivim no pot fer ulls clucs a una realitat que demana la implicació de tothom. Cal, doncs, fer servir totes les eines al nostre abast per donar resposta al gran repte que tenim al davant. La lluita global contra el canvi climàtic ens interpel·la a totes i cadascuna de nosaltres.
En aquest sentit, el marc legal europeu i també el català en matèria de residus posa deures concrets, obligant a incrementar la recollida selectiva fins al 70% el 2030. A Barcelona estem en valors del 39%, lluny de l’objectiu a assolir.
Així doncs, hem d’entomar l’oportunitat i, perquè no dir-ho, l’obligació que ens ha de permetre situar Barcelona, si la implementació es realitza correctament, com a referent en la transició ecològica del país en l’àmbit del tractament i recollida de residus.
Des d’Esquerra Republicana creiem que el sistema de recollida Porta a Porta que s’està començant a implementar des del 24 de maig al districte de Sant Andreu, concretament a una part del poble de Sant Andreu de Palomar, té uns grans beneficis. Per esmentar-ne alguns, la retirada dels contenidors suposa un guany d’espai públic per a la ciutadania; s’eliminen els desbordaments d’escombraries als contenidors; augmenta la comoditat per al veïnat afectat perquè només cal deixar la brossa a la porta de casa, reduint així la distància al punt de recollida; incrementa significativament el percentatge de població que tendeix a participar en la recollida selectiva i genera un estalvi econòmic en la gestió de residus.

Tanmateix, qualsevol canvi de paradigma implica sortir de la zona de confort. I més enllà de la idea i l’objectiu, certament necessari i compartit, cal un esforç suplementari per part de l’administració. El Porta a Porta representa una modificació important dels nostres hàbits actuals en la gestió de les deixalles, ja que està determinat a un horari d’aportació estricte i cal mantenir la brossa a casa fins al moment de la recollida. Així mateix, requereix el seguiment de la neteja viària per tal de garantir la salubritat en tot moment. I pot generar dubtes i sensació de vulnerabilitat davant la instauració de mesures com el xip que acompanya el sistema de recollida implantat.
Per tant, es fa imprescindible una campanya comunicativa exhaustiva, propera i continuada en el temps. Una campanya molt capil·lar que arribi a tota la ciutadania; que sigui capaç de fer un acompanyament adequat, gairebé quirúrgic, a cada veí i veïna. És en aquest punt on apareixen els dubtes, més que justificats, de si el moment escollit per a la implementació del Porta A Porta a Sant Andreu de Palomar era l’adequat.
Fer-ho just després del confinament domiciliari, en el qual la ciutadania ha fet un esforç de responsabilitat encomiable i quan la possibilitat d’informar i acompanyar presencialment s’ha vist molt limitat, és un hàndicap evident. Com ho seran les altes temperatures que s’acosten i que poden ser un element de risc per a la propagació de les plagues, així com les incomoditats que per als comerços i la restauració pot portar associades, sumant-se a molts mesos de sobreesforç. També ho és la delimitació concreta d’aquesta implementació, generant que a les fronteres de la mateixa el veïnat que encara no està inclòs en el procés actual del projecte es quedi d’un dia per l’altre sense contenidors d’escombraries.

Tot apunta que segurament hauria resultat més escaient portar a la pràctica el programa després de l’estiu.

És evident que l’èxit del Porta a Porta fa imprescindible la col·laboració ciutadana. Les veïnes i els veïns ens hem de fer nostre aquest projecte, i per aconseguir-ho fa falta informació, sensibilització, pedagogia, bona comunicació i participació ciutadana, així com fer seguiment del desenvolupament del procés per poder donar respostes, si cal personalitzades, a tots aquells dubtes i necessitats que puguin anar sorgint. Girar l’esquena al veïnat mai no és la solució. Escoltar, donar veu i estar al servei de la ciutadania és el que permet fer grans transformacions com requereix el moment. per Montse Benedí, regidora d’ERC adscrita a Sant Andreu