Barcelona

Secretaria de les Dones de Barcelona

Notícia

La Conselleria de Feminismes i Igualtat, una fita històrica


Per primera vegada a la història, la Generalitat de Catalunya té una Conselleria de Feminismes i Igualtat

Amb la creació d'aquest nou departament, el MHP Pere Aragonès compleix amb el compromís pres pel Parlament ara fa dos anys quan, amb la celebració del primer Parlament de les Dones de Catalunya, va reconèixer i garantir els drets de les dones i va aprovar la reforma de la llei contra la violència masclista.

Des d'aquell moment, Esquerra Republicana ens vam comprometre a crear aquesta Conselleria amb l'objectiu de garantir la perspectiva de gènere en totes les polítiques de la Generalitat; de treballar per fer polítiques que apoderin les dones, trenquin rols i estereotips socials en tots els àmbits, i garanteixin la igualtat efectiva entre dones i homes i els drets de les dones i les persones LGTBI; i de lluitar contra totes les formes de violència masclista.

Com ha declarat la nova consellera, Tània Verge, en aquesta primera legislatura no podrem fer tota la política que ens agradaria; ens trobarem amb incoherències pròpies d'un departament de nova creació i revolucionari per definició i objectius, i de ben segur que no podrem acabar amb la violència masclista; però sí que ens hem conjurat per tal de fer-ho amb la institucional.

Caldrà determinació política, i a Esquerra Republicana la tenim tota. La República serà feminista i la construirem entre totes. Ja hem començat.