Barcelona

Sant Martí

Notícia

Plenari del Districte de Sant Martí (Juliol 2021)


El proper dijous 8 de juliol és dia de Plenari al Districte de Sant Martí. Com ja va sent habitual, degut a la COVID-19, el Ple no serà presencial sinó per via telemàtica. Malgrat això, com a cada plenari des d’ERC i per mitjà dels seus representants presentem i defensem diverses propostes, preguntes i precs per tal de millorar dia a dia, els nostres barris i veïnat.

En aquest cas presentem una bateria de propostes molt centrades en el barri de Verneda i la Pau, que aborden aspectes com els equipaments de salut, guanyar nous espais per al veïnat i dinamitzar baixos d'edificis en desús, apostar per la millora del parc d'habitatge del barri o per la preservació del seu patrimoni històric amb la protecció de Can Riera. A continuació trobareu un breu resum i documents de les propostes:
 
Proposició per millorar els equipaments sanitaris a la Pau  (veure document):
Presentem una proposició per a instar al Districte de Sant Martí que adopti les accions suficients i necessàries per a redactar els plans i cartera de serveis –incloent pediatria necessaris per al CAP La Pau, tenint en compte l’increment de població previst pel Pla Cobega.
 
Prec per recuperar espais en desús per al veïnat  (veure document):
Presentem un prec per a que el govern municipal dugui a terme les accions suficients i necessàries per determinar la titularitat dels baixos del carrer Menorca, 122, a la Verneda, i, en cas que sigui propietat d’alguna administració o organisme públic, iniciï converses amb l’objectiu d’assolir la cessió de l’ús sobre l’Ajuntament per ús i gaudi del barri.
 
Pregunta sobre la millora del parc d’habitatges de Verneda i la Pau (veure document):
Preguntem al govern municipal quin ha estat el resultat de la pre-diagnosi de l’estat dels edificis residencials en els àmbits de més acusada vulnerabilitat de La Verneda i La Pau que s’hauria d’elaborat pel Pla de Barris, on es pot trobar i quines accions se’n deriven del mateix barri.
 
Seguiment del prec per la protecció del patrimoni històric del Districte (veure document):
Farem el seguiment de la situació en què es troba la proposició d’ERC aprovada en el plenari d’octubre de 2020, és a dir:
  “Que les Masies de Can Miralletes i Can Riera obtinguin, el més aviat possible, la catalogació de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) amb l’objectiu de garantir la seva posada en valor, divulgació i preservació com a exemples únics del passat agrícola del Districte de Sant Martí”  
 
Recordeu que podeu trametre les vostres propostes i consultes a [email protected] o als diferents consellers i conselleres de Districte.