Barcelona

Sant Martí

Notícia

Construint l’alternativa per a Barcelona, aconseguint inversions a Sant Martí!


Fa anys que des de les administracions públiques es parla de la descentralització i la transparència com a eines per a l’aprofundiment democràtic i per apropar la ciutadania a la gestió pública, a la presa de decisions polítiques. Malauradament, però, el govern Colau-Collboni no només no ha incorporat aquestes eines, sinó que es limita a escoltar algunes opinions i prendre les decisions des de la Casa Gran, de forma centralitzada i massa sovint opaca. Una mostra d’això la trobem en els Plans de Barris, on les decisions s’acaben prenent des de Foment de Ciutat: és a dir, accions que afecten els nostres barris es decideixen des d’un despatx de la plaça Sant Jaume.


Esquerra Republicana de Catalunya hem volgut començar a canviar aquesta inèrcia, des de l’oposició, i hem proposat i acordat un paquet d’inversions per valor de 30 milions d’euros a disposició dels districtes. El Grup Municipal d’Esquerra a Sant Martí –conformat per la regidora Elisenda Alamany; per mi mateixa, Lourdes Arrando, en tant que consellera portaveu, i per la resta de conselleres i consellers de districte, Rosa Alemany, Núria Mateo, Joan Carles Canela i Jordi Rallo– conjuntament amb diversos representants dels veïns i veïnes de Sant Martí, hem identificat diversos projectes dels nostres barris que es podrien dur a terme amb part d’aquest paquet d’inversions. El resultat d’aquesta feina ha estat donar sortida a les demandes veïnals encallades des de fa molts anys i que no han tingut una resposta a través de l’acció del govern al districte. Hem assolit una proposta de 3,5 milions d’euros (veure llistat), en l’àmbit de la cultura, de la mobilitat sostenible i segura, i de la transformació i regeneració urbana, que hem traslladat al govern del Districte. També hem acordat amb el govern constituir una comissió de seguiment d’aquestes inversions, que s’hauria de reunir de nou aquest d’octubre.


En l’àmbit de la cultura, hem acordat millores en diversos equipaments del districte: el Centre Cívic Sant Martí, l’edifici Piramidon i el Centre de Barri Verneda. Pel que fa a la mobilitat urbana sostenible, hem proposat la concreció de carrils bici, com el de Badajoz-Independència, un eix vertical de connectivitat, i el de Cantàbria-Santander, en aquest cas, un eix transversal que a més de completar la trama de carrils bici de la ciutat també permet comunicar el litoral amb els municipis veïns. La transformació i regeneració urbana és l’àmbit que s’enduu més diners d’aquestes inversions, amb actuacions com la pacificació de carrers a tot el districte i d’entorns escolars al barri del Clot-Camp de l’Arpa, la recuperació de patrimoni, reurbanitzacions al Parc i la Llacuna del Poblenou o la compra de locals al Besòs-Maresme amb l’objectiu de treballar la cohesió social i la dinamització econòmica.


Des d’Esquerra Republicana de Catalunya valorem molt positivament el resultat d’aquesta iniciativa. S’ha fet una proposta participada de projectes que tindran un impacte molt positiu als barris del districte i que pretenen resoldre necessitats específiques i diverses dels nostres veïnats. I, a més, en el cas de Sant Martí, hem aconseguit una inversió per sobre de la mitjana dels deu districtes de la ciutat.


Des d’Esquerra estem convençuts que el més important ha estat acostar als nostres barris, als seus representants, l’oportunitat de participar en el plantejament de projectes, aquells projectes que interessen als nostres veïnats, que representen millores volgudes i efectives per als nostres barris.


Nosaltres seguirem treballant en aquesta línia: una manera de fer republicana, que dona veu a la ciutadania, que apropa les administracions als administrats. Aquesta és la filosofia que tenim i que practiquem en tant que alternativa de govern. Som una formació que té un projecte clar per a Barcelona i per als seus barris, un projecte que coneix i compta amb les capacitats de la nostra ciutat i dels seus veïns i veïnes.

 
per Lourdes Arrando, consellera portaveu d’ERC a Sant Martí, originalment publicat a Línia Sant Martí