Barcelona

Sant Martí

Notícia

Un Plenari de mig mandat on ERC ens centrem en Verneda i la Pau


El passat dijous 8 de juliol va ser dia de Plenari al Districte de Sant Martí, com a cada plenari, des d’ERC i per boca dels seus representants es van presentar i defensar diverses propostes, preguntes i precs per a millorar els nostres barris i la vida dels seus veïns. De nou, el plenari va ser virtual degut a la COVID-19.

El plenari, que era el de mig mandat, va comptar amb un breu i poc concret informe del regidor del Districte. En aquesta ocasió des d’ERC es va plantejar el ple com un monogràfic sobre el barri de Verneda i la Pau i es va presentar una proposició sobre la necessitat de dotar el CAP de La Pau dels recursos i planificació necessària, que incorpori la previsió de nova població derivada del pla Cobega. També vam presentar un prec i una pregunta, i vam fer el seguiment d’una proposició de l’any passat.
 
Una pregunta era orientada a saber què ha passat amb l’estudi no publicat del parc d’habitatge del Pla de Barris de Verneda i la Pau. On la resposta del govern va ser que l'informe es troba en una web municipal, així com enumerar algunes ajudes i activitats recents en les finques d'alta complexitat. Al prec sobre la recuperació per a ús i benefici de la ciutat dels locals del carrer Menorca 122, la resposta del govern municipal va ser que es treballaria en aconseguir la cessió. Respecte el seguiment de la proposició que vam presentar l’octubre de 2020 sobre la protecció de Can Miralletes i Can Riera com a BCIL, es va respondre que s'està a l'espera dels estudis pertinents. 

Podeu trobar el text íntegre de les propostes d'ERC a: Plenari juliol 2021 
 
Podeu trobar altres detalls del Plenari a l’enllaç: Plenari del Districte de Sant Martí

Aprofitem per recordar-vos que l’assistència al plenari (per ara de forma virtual via Youtube sols) és oberta per tothom que hi vulgui assistir i, que qualsevol proposta, dubte o suggeriment que tingueu ens ho podeu fer arribar als consellers i conselleres d’ERC per correu electrònic [email protected]