Barcelona

Sants-Montjuïc

Notícia

Transformar i millorar l’educació al nostre País.


El conseller Josep González Cambray és fill de mestres i sempre ha viscut la passió d’acompanyar infants i joves en el seu procés vital, educatiu i de creixement personal.
Els principals temes tractats han estat: cap a on va l’escola; les prioritats i reptes de l’ensenyament;  i l’arrencada del curs.
El Conseller inicia la seva intervenció comentant que està orgullós del sistema educatiu del país i la resposta feta a més d’un any de pandèmia. Vam obrir les escoles i ens en vam sortir. Avui tenim 171 grups confinats mentre l’any passat en teníem el doble. Considera que l’esforç fet fins el moment ha donat bons resultats, destacant  que tenim molt jovent vacunat.
La pandèmia pot ser un punt d’inflexió per impulsar les iniciatives, que ja estaven a sobre de la taula de treball del departament, per transformar el sistema educatiu. L’objectiu és atendre millor a les necessitats de la comunitat educativa i el país en general. Impulsar l’ensenyament des d’una perspectiva més competencial i sistèmica, tot incorporant les noves metodologies a les aules. Cal traslladar el treball que ja s’ha fet a les escoles als instituts.

Novetats:
- Igualtat d’oportunitats des de 0 anys.
- Una oferta de Cicles Formatius ajustada al mercat de treball.
- Eines per garantir un millor treball en l’àmbit de les emocions.
- Escola inclusiva.
- El català necessita un pla d’acció per entrar més a l’escola.

Fa constar que ha fet molts canvis en l’equip de treball del Departament i ha incorporat gent nova i jove, això amb l’objectiu de canviar la mirada, el nou equip (70% dones)  prové  de les escoles i instituts.
A Barcelona ciutat hi ha una creixent demanda d’ensenyament públic (aquest any ha arribat al 53,50%, abans el 58% era concertada i el 42 % pública). S’han creat nous centres i alguns centres concertats han demanat passar a públics. Destaca el creixement dels instituts escola fins a 97 centres (eren 15 al principi). Es preveu que baixarà el nombre d’alumnes per la taxa de naixements i aleshores s’aprofitarà per crear i ampliar els Cicles Formatius.
A preguntes dels participants sobre com afecta emocionalment als alumnes la pandèmia i que s’està fent des del Departament, ens detalla les eines i recursos (formatius, tecnològics i pressupostaris) que s’estan desplegant per garantir, tant la identificació dels problemes com l’acompanyament emocional a l’alumnat.
En relació a  les guarderies privades: de 0 a 3 anys hi ha 927 escoles bressol. 42 son de la Generalitat de Catalunya i 747 no. Les públiques son gratuïtes i les no públiques rebran una subvenció. Es treballa en la idea d’una part fixa i un  altra ponderada per les no públiques. Actualment 2/3 parts dels cost l’assumeix la Generalitat de Catalunya i 1/3 el municipi.
A la queixa dels canvis de llengua a la docència anunciada i establerta en català a les escoles, instituts i especialment a universitats, el conseller respon que s’hi està treballant, aquest és un problema que no pot esperar.
En relació a l’increment de demanda d’alumnes que volen fer Cicles Formatius, explica que ha crescut un 21% i que molts tenen més de 25 anys. Manifesta que hi haurà plaça per a tothom. S’han trobat que dels 7.700 joves preinscrits molts no es matriculen. També comenta que l’Institut Obert de Catalunya ofereix places. Tot i això reconeix que cal canviar el sistema, optimitzant l’ús dels limitats recursos disponibles, de la mateixa manera que s’actua amb els centres en funció de la complexitat que han d’atendre en cada cas.
En Pere Masó (delegat d'Eduació a Barcelona)  informa que el 56 % dels alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà no provenen de quart d’ESO. Avui hi ha 83 alumnes sense plaça i acabaran tenint una solució.
La conversa amb el conseller ha estat amplia i amb nombroses preguntes i aportacions dels companys dels casals que ens ha permès debatre i escoltar la seva visió de molts dels reptes del Departament d’Educació:

- Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials.
- El català a l’aula.
- L’impuls de l’alfabetització allà on sigui necessari.
- La participació de les famílies a les escoles.
- L’atenció a la diversitat i la inclusió de tots els alumnes.
- L’evolució experimentada i futura de la formació professional.  

Sants Montjuïc, dimarts  21 de setembre de 2021