Barcelona

Sant Martí

Notícia

Plenari del Districte de Sant Martí (Octubre 2021)


El proper dijous 7 d’octubre és dia de Plenari al Districte de Sant Martí. Com a novetat, serà de nou un Ple presencial per als membres del Consell Plenari. Com a cada plenari des d’ERC i per mitjà dels seus representants presentem i defensem diverses propostes, preguntes i precs per tal de millorar dia a dia, els nostres barris i veïnat.

En aquest cas presentem una sèrie de propostes centrades en temes com el civisme al  barri del Besòs i el Maresme, la millora de l’espai públic, amb la demanda per a reurbanitzar el carrer Binèfar a Verneda i La Pau, i sobre neteja i salubritat, demanant actuació municipal en aquest àmbit. A continuació trobareu un breu resum i documents de les propostes:
 

Proposició per millorar la convivència i promoure el civisme al Besòs i Maresme  (veure document):

Presentem una proposició per a instar al Districte de Sant Martí que adopti les accions suficients i necessàries per activar de forma immediata un pla de xoc contra l’incivisme amb totes les mesures que es considerin necessàries al barri del Besòs i el Maresme, treballant també a mig i llarg termini en la seva prevenció. Demanem també que aquest pla sigui presentat al Barri en un Consell de Barri extraordinari. I que s’elabori un informe que contingui la quantitat de queixes relatives a l’incivisme rebudes dels veïns i les veïnes així com les actuacions dutes a terme per part dels serveis del districte de Sant Martí i la Guardia Urbana al barri dels Besòs i el Maresme aquest 2021.
 

Prec per reurbanitzar i millorar el carrer Binèfar  (veure document):

Presentem un prec per a que el govern municipal dugui a terme la reurbanització del carrer Binèfar, abans de final d’aquest mandat, i, amb caràcter d’urgència, s’habiliti la voravia del carrer Binèfar (banda mar) l’accés per als serveis del Casal de Gent Gran Verneda Alta i el CEM Verneda. Demanem també que es revisin i reubiquin les dues places per a persones amb mobilitat reduïda que es troben davant del gual del CEM Verneda.
 

Prec per a reforçar la política de neteja del Districte  (veure document):

Presentem un prec per a que el govern del Districte concreti en un document com es reforçarà el servei de neteja al Districte de Sant Martí , quines actuacions es duran a terme per pel manteniment de l’espai públic i amb quants recursos humans i pressupostaris comptarà.
 

Podreu seguir el plenari al següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=r92_QalPtNI
 
Recordeu que podeu trametre les vostres propostes i consultes a [email protected], als Casals o als diferents consellers i conselleres de Districte.