Barcelona

Vull fer campanya al carrer

El projecte d'ERC per Barcelona passa principalment per ser present als carrers i als barris, escoltant els veïns i les entitats i canalitzant les seves propostes. Un dels reptes que tenim per als propers anys és enfortir els lligams amb els nostres barris, donar a conèixer el projecte d'ERC i enriquir-lo i millorar-lo amb les aportacions de tothom. Si vols ser-ne protagonista, apunta't a fer campanya permanent! Et necessitem per reforçar la nostra presència als carrers, per mitjà d'actes, sortides, repartiment de fulletons, trobades amb veïns i entitats, bustiades, etc. Perquè és barri a barri com es construeix Barcelona!