Barcelona

Notícia

61è Congrés Regional de Barcelona

Debat d'esmenes als documents del 28è Congrés Nacional

Barcelona, a 15 de novembre de 2019
Benvolgut, benvolguda,

Et convoquem al 61è Congrés Regional de Barcelona, que celebrarem el proper dissabte 30 de novembre, a les 10h al Centre Cívic Urgell (C/ Urgell 145). Les acreditacions estaran obertes a partir de les 9:30h.

L’ordre del dia del Congrés serà:

1.    Elecció de la Mesa
2.    Aprovació de l’ordre del dia
3.    Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del Congrés Regional anterior
4.    Debat i votació de les esmenes presentades per la militància de Barcelona als documents del 28è Congrés Nacional
5.    Cloenda

Trobaràs els documents congressuals a www.esquerra.cat/28congresnacional. Es poden presentar esmenes als documents mitjançant el web decidim.esquerra.cat fins al 19 de novembre a les 14h.

Les esmenes presentades per la militància de Barcelona estaran disponibles al web decidim.esquerra.cat a partir del 20 de novembre.

Tenen dret a participar al Congrés els i les militants que s’hagin donat d’alta amb anterioritat al 15 d’agost de 2019. Per poder participar-hi, cal que els i les militants estiguin al corrent dels pagaments com a molt tard el dia 23 de novembre de 2019, i així ha de constar a la llista que la Secretaria Nacional d’Organització posi a disposició de la Comissió Organitzadora.

Els i les simpatitzants, amics i amigues, i la militància del Jovent Republicà podran participar-hi amb dret a veu i sense vot, així com els i les militants que no compleixin les condicions descrites anteriorment.

L’acta de l’últim Congrés Regional la trobaràs a http://www.esquerrabcn.cat/documents/acta-60e-congres-regional.pdf.

La Comissió Organitzadora del Congrés estarà formada per Gemma Domínguez, Cristian Agudo i Mar Bosch. 

Si vols contactar amb la Comissió Organitzadora, pots fer-ho al 93 317 15 13 o a [email protected].

Salutacions,

Robert Fabregat i Fuentes
President d’ERC Barcelona