Barcelona

El nostre equip

  • Josep Solé i Ribas
    Josep Solé i Ribas Conseller de districte de l'Eixample
    Barcelona, 1996. Estudiant d'Infermeria i del grau mig de tècnic d'Emergències Sanitàries. Va treballar de monitor i socorrista aquàtic. La seva vida associativa va començar a l’Agrupament Escolta Antoni Gaudí, on primer va ser infant de l’agrupament i després va passar a ser monitor el 2014. El curs 2017-2018 va desenvolupar les funcions de cap d’Agrupament. També va participar de la fundació de l’assemblea de joves del poblet. Des del 2012 és militant del Jovent Republicà a l’assemblea de l’Eixample, on ha desenvolupat diverses responsabilitats de l’assemblea i la va representar com a conseller Nacional del partit durant uns anys. Ara està implicat en la Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample.

    Correu electrònic:  [email protected]

    Twitter: @jsole93