Barcelona

El nostre equip

  • Ling Ling Masferrer i Lletjós
    Ling Ling Masferrer i Lletjós Consellera de districte de Sants-Montjuïc
    Xiamen (Xina), 1994. Viu a Catalunya des del 1996. Graduada en Treball Social per la Universitat de Barcelona, els anys de carrera li han permès obtenir una visió àmplia del funcionament dels Serveis Socials i les seves mancances, especialment en el col·lectiu de la tercera edat. Militant de les Joventuts d'Esquerra Republicana des del 2011 i membre actiu del Quadre Escènic Sant Medir.

    Correu electrònic:  [email protected]

    Twitter: @LingMasferrer