Barcelona

El nostre equip

  • Mercè Garrigosa i Ferrando
    Mercè Garrigosa i Ferrando Consellera de districte de Les Corts
    Barcelona, 1957. Té els estudis de formació professional de grau superior d'Administració i la diplomatura d'Infermeria. Vinculada al sector de la banca durant més de 35 anys i membre de diverses associacions de voluntariat. Secretària de Dones al casal de Les Corts.

    Correu electrònic:  [email protected]

    Twitter: @m_garrigosa