Barcelona

El nostre equip

  • Núria Pi i Martínez
    Núria Pi i Martínez Consellera de districte de Gràcia
    Barcelona, 21 d'agost de 1962. Llicenciada en Matemàtiques, especialitat Estadística. Tècnica docent del Departament d'Educació, actualment directora tècnica de l'Institut Català de Qualificacions Professionals. Sòcia d'Òmnium i del C.E. Europa

    Correu electrònic: [email protected]

    Twitter: @nuriapimartinez