Barcelona

El nostre equip

  • Quim Sangrà i Morer
    Quim Sangrà i Morer Conseller portaveu de districte de Nou Barris
    Gràcia, 6 de gener de 1968. Enginyer tècnic d'indústries agroalimentàries i llicenciat en ciències ambientals. Membre de la Taula per la República de Nou Barris, de la Societat Catalana de Genealogia i de l'Associació Pedraseca de Genealogia i Recerca.

    Correu electrònic:  [email protected]

    Twitter: @QuimSangra