Barcelona

Regidors/es i consellers/es de districte

  • Jordi Callejo i Moya
    Jordi Callejo i Moya Conseller de districte de Ciutat Vella Barcelona, 1986. Tècnic en servei tècnic postvenda d'una empresa de rellotges i cursant un cicle formatiu de grau mitjà en Administració de Sistemes Microinformàtics. Activista del districte de Ciutat Vella en lluita contra la gentrificació i l’especulació immobiliària, actiu en els diferents moviments veïnals que posen en relleu la inseguretat i les conductes incíviques. Membre de l’Associació Kalayaan de filipins a Barcelona i col·laborador actiu en la millora de les condicions de la comunitat a Barcelona.

    Correu electrònic: [email protected]

    Twitter: @jordicallejo