Barcelona

Regidors/es i consellers/es de districte

  • Josep Maria Gebelli i Isart
    Josep Maria Gebelli i Isart Conseller de districte de Les Corts Barcelona, 1964. Enginyer Tècnic Industrial i Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia. Actualment treballa a la Inspecció de Treball del Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.Aud itor de Sistemes de Prevenció de Riscos Laborals. Va iniciar la trajectòria professional en l’empresa privada amb temes vinculats a l’enginyeria, l'electrònica, la gestió de la qualitat i la prevenció de riscos laborals i posteriorment va passa al sector públic. Va treballar al Centre de Seguretat i Salut Laboral de Catalunya, a l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i actualment és tècnic habilitat a la Inspecció de Treball de Catalunya. Des del 2017 és President del casal d’ERC de les Corts.

    Correu electrònic: [email protected]

    Twitter: @JGebelli